WIBOR a WKF – jakie różnice są pomiędzy tymi wskaźnikami?

Czy powinniśmy w ogóle brać pod uwagę zastąpienie WIBOR-u wskaźnikiem WKF? Czy obliczany na bazie depozytów składanych w bankach spółdzielczych przez klientów i oprocentowania takich lokat Wskaźnik Kosztu Finansowania stałby się remedium na drastycznie rosnące raty kredytów? Jedno jest pewne, indeks WKF jest niższy niż WIBOR, co oznacza, że jego wprowadzenie obniżyłoby raty kapitałowo-odsetkowe.
 

Pierwszym wyborem Polonia – WKF w tle

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku wskaźnik WIBOR 3M wynosił zaledwie 0,71% natomiast WIBOR 6M 0,93%. Wprawdzie w lipcu indeksy odnotowały delikatny spadek, to i tak wynoszą one stosunkowo dużo – WIBOR 3M 7% i WIBOR 6M 7,29%. Raty kredytów hipotecznych zostały więc wyjątkowo wywindowane, co przekłada się na zasobność portfeli bardzo dużej ilości Polaków. Właśnie z tego powodu rząd postanowił, że niereprezentatywny wskaźnik WIBOR zostanie zlikwidowany, bardziej transparentnym rozwiązaniem. Pierwszym wyborem jest wskaźnik POLONIA, który ustalany jest przez NBP jako średnia oprocentowania niezabezpieczonych depozytów międzybankowych zawartych w terminie O/N (overnight) w danym dniu roboczym.

W lipcu stawka POLONIA wyniosła 6,32%. Czy w takim razie będzie ona stawiła realną pomoc dla kredytobiorców związanych umową złotówkową z bankami? Stawka WKF wydaje się o wiele bardziej reprezentatywna, a jej wysokość znacznie korzystniejsza – WKF 3M w lipcu wyniosła 4,24% natomiast WKF 6M 4,83%.

Rząd zaproponował, by to po stronie banków doszło do ustalenia, jaka stawka miałaby zastąpić WIBOR. Tym zajmuje się spółka GPW Benchmark, administrator WIBOR-u. Może ona we współpracy z bankami zaproponować zupełnie nowe rozwiązanie opracowane specjalnie dla kredytów hipotecznych. Jeśli jednak do 1 stycznia 2023 r. nie uda się niczego wypracować, w grę wejszie stawka POLONIA. Stawki wskaźnika POLONIA są nieco niższe od WIBOR-u, ale zdecydowanie korzystniejszą stawką jest WKF, która poprawiłaby kondycję finansową wielu rodzin.
 

Czym jest WKF?

WKF administrowany jest przez Instytut Rynku Finansowego. Wskaźnik Kosztu Finansowania reprezentuje koszt pozyskania finansowania i oblicza się go w każdym dniu pracy banków oraz polskich systemów rozliczeniowych. Obliczany jest na bazie realnych transakcji, depozytów terminowych, które zawierane są przez banki z klientami. Obliczany jest dla okresów – 1, 3, 6 i 12 miesięcy. WKF oblicza się więc na podstawie danych spływających dziennie odnoszących się do depozytów terminowych składanych w 27 bankach spółdzielczych. Ok. 25-30 mln zł wynosi dzienny wolumen transakcji obliczanych na bazie WKF.
 

Jakie są podstawowe różnice pomiędzy WKF a WIBOR-em?

Najistotniejszą różnicą zachodzącą pomiędzy WIBOR-em a wskaźnikiem WKF jest ta wynikająca ze sposobu ich obliczania. WIBOR oblicza się na podstawie tzw. kaskady danych. Tzn. że banki w pierwszej fazie uczestniczą w panelu WIBOR i sprawdzają one, po jakim oprocentowaniu dokonywały one operacji depozytowych między sobą. W przypadku braku danych tego rodzaju, uwzględnia się wówczas transakcje pomiędzy bankiem a innym dużym podmiotem finansowym, który nie jest uczestnikiem panelu. W sytuacji, kiedy bank nie ma danych zarówno z pierwszego elementu kaskady, jak i drugiego korzysta on wówczas z tzw. oceny eksperckiej. Jest to jednak szacunek, który wynika z zastosowania odpowiednich algorytmów statystycznych i ekonometrycznych. I to właśnie z tego tytułu WIBOR uznawany jest za wskaźnik niereprezentatywny, nieodwołujący się do realnych transakcji, do których nie dochodzi pomiędzy bankami.

WKF, w przeciwieństwie do WIBOR, oblicza się na bazie realnych transakcji, które zawierają klienci banków spółdzielczych zakładając w nich depozyty. Są to obliczenia pozbawione szacunkowej oceny eksperckiej, opierające się na realnych danych, transakcji, które zgłaszane są do WKF codziennie na poziomie 25-30 mln zł.

Wskaźnik WKF wydaje się więc najkorzystniejszym wyborem, który pozytywnie odbije się na portfelach Polaków. Co więcej, ten wskaźnik już funkcjonuje jako alternatywa dla WIBOR w bankach spółdzielczych. Warto też zauważyć, że WKF jest pierwszym w Polsce wskaźnikiem, który jest zgodny z rozporządzeniem BMR Parlamentu Europejskiego. Proponowana stawka POLONIA determinowałaby wprowadzenie wielu zmian, które dostosowałyby ją do wymagań wspomnianego rozporządzenia.

 Data publikacji: 4 września 2022
Oceń wpis
Udostępnij


Pobierz poradnik dla
kredytobiorców frankowych
Bezpłatny poradnik dla kredytobiorców posiadających kredyt frankowy. Sprawdź jak możemy uwolnić Cię od kredytu.