Nasze wyroki CHF

BPH S.A.

Wyrok z dnia 22.09.2022
Sygn. akt: I C 1675/21

Wyrok z dnia 22.09.2022 r. w sprawie prowadzonej przeciwko BPH S.A.
Sąd Okręgowy w Szczecinie (SSO Wojciech Machnicki) w sprawie o sygnaturze I C 1675/21:


 
  1. stwierdził nieważność umowy kredytowej w sentencji,
  2. zasądził całość roszczenia,
  3. zasądził ustawowe odsetki za opóźnienie,
  4. zwrócił koszty procesu. 
W ustnych motywach orzeczenia Sąd wskazał, że uwzględnił w całości żądanie pozwu zgodnie z utrwalonym orzecznictwem. W ocenie sądu takie umowy kredytu są dopuszczalne, nie są niezgodne z prawem, natomiast klauzule odwołujące się do kursów walut ustalanych przez Bank mają charakter abuzywny ponieważ
kredytobiorca nie może samodzielnie obliczyć raty i wysokość rat może się dowolnie zmieniać w zakresie nieograniczonym. Skutkiem wyeliminowania z umowy klauzuli abuzywnej jest brak możliwości wypełnienia powstałej luki, nie ma możliwości zastąpienia kursu kursem NBP. Ze względu na brak takiej możliwości konieczne jest uznanie umowy za nieważną.
Powodowie wyrazili wolę co do trwałej nieważności umowy.
Pozwany nie wykazał ze powodowie mieli wpływ na kurs - ani, ze postanowienia abuzywne były indywidualnie uzgadniane.

Sprawę prowadziła  Mec. Sabina Moruś- Budny z Kancelarii OLC Kancelaria Radców Prawnych Artymionek & Citko

 


Data publikacji: 23.09.2022