Nasze wyroki CHF

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Wyrok z dnia 13.10.2022
Sygn. akt: XII C 1146/19

Wyrok z dnia 13.10.2022 r. w sprawie prowadzonej przeciwko Credit Agricole S.A. (dawniej Lukas Bank S.A.)
Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Zbigniew Woźniak) w sprawie o sygnaturze XII C 1146/19: 
  1. stwierdził nieważność umowy kredytowej przesłankowo,
  2. zasądził całość roszczenia,
  3. zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie,
  4. zwrócił koszty procesu.
 
W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że w jego przekonaniu klauzule przeliczeniowe mają charakter abuzywny. Konsument nie był należycie poinformowany co do skutków zawartej umowy, nie wiedział w jaki sposób ustalane są kursy walut. W przekonaniu Sądu abuzywność klauzul niedozwolonych prowadzi do nieważności całej umowy.
 

Sprawę prowadził Mec. Mateusz Siejko z Kancelarii  OLC Kancelaria Radców Prawnych Artymionek & Citko
 


Data publikacji: 14.10.2022Pobierz poradnik dla
kredytobiorców frankowych
Bezpłatny poradnik dla kredytobiorców posiadających kredyt frankowy. Sprawdź jak możemy uwolnić Cię od kredytu.
popup