Nasze wyroki CHF

Getin Noble Bank S.A.

Wyrok z dnia 15.09.2022
Sygn. akt: V Ca 823/20

Prawomocny Wyrok z dnia 15.09.2022 r. w sprawie prowadzonej przeciwko Getin Noble Bank S.A.

 
Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Bożena Miśkowiec) w wyroku z dnia 15.09.2022 r. w sprawie o sygnaturze V Ca 823/20 oddalił apelację Pozwanego i podtrzymał wyrok I instancji, w którym Sąd Rejonowy dla Warszawy- Woli w Warszawie (SSR Paweł Koperek) w sprawie  o sygnaturze I C 1783/17:
 
 
  1. unieważnił umowę kredytową,
  2. zasądził całość roszczenia ,
  3. zasądził odsetki,
  4. zwrócił koszty procesu.


 
W ustnych motywach wyroku sąd wskazał, że chybiony był zarzut nierozpoznania istoty sprawy. Sąd orzekł co do żądania pozwu. Strona powodowa cały czas podnosiła kwestię nieważności umowy kredytowej. Kwestia indeksacji rzutowała na uznanie umowy za nieważną w całości. Nie jest istotne czy indeksacja była dopuszczalna, istotne było to czy Powódka mogła ustalić kwotę kredytu oraz wnoszone raty kredytowe. Powódka nie miała takiej możliwości w oparciu o umowę kredytową. Ocena zarówno w przypadku nieważności bezwzględnej, jak i nieważności następczej prowadzi do takiego samego skutku – nieważności umowy kredytowej w całości.
Sprawę prowadził Mec. Adam Citko z Kancelarii OLC Kancelaria Radców Prawnych Artymionek & Citko
 


Data publikacji: 15.09.2022


popup