Nasze wyroki CHF

Getin Noble Bank S.A.

Wyrok z dnia 16.11.2023
Sygn. akt: XXV C 551/23

Wyrok z dnia 16.11.2023 r. w sprawie prowadzonej przeciwko Getin Noble Bank S.A.
Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Pogorzelska) w sprawie o sygnaturze XXV C 551/23: 
  1. unieważnił umowę kredytową,
  2. zasądził całość roszczenia. 
W uzasadnieniu ustnym Sąd stwierdził m.in.: umowa jest nieważna, gdyż zawiera postanowienia abuzywne: §2 ust. 1, § 4 ust. §1 dotyczące przeliczania wypłacanych i spłacanych kwot kredytu po kursie Banku, wobec powyższego, że powód jest konsumentem trzeba umowę unieważnić, co Sąd robi. Umowa nie wyjaśnia też w jaki sposób liczyć te tabele kursowe, umowy nie można oprzeć na złotówce i LIBORZE, dlatego umowę trzeba unieważnić. Sąd zdecydował, że o kosztach postępowania orzeknie w orzeczeniu kończącym sprawę.

Sprawę prowadziła Mec. Anna Samsik z Kancelarii OLC Kancelaria Radców Prawnych

 


Data publikacji: 17.11.2023