Nasze wyroki CHF

mBank S.A.

Wyrok z dnia 10.05.2022
Sygn. akt: V Ca 1648/20

Prawomocny Wyrok z dnia 10.05.2022 r. w sprawie prowadzonej przeciwko mBank S.A.Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygnaturze V Ca 1648/20 (SSO Joanna Machoń) wyrokiem z dnia 10.05.2022 r. utrzymał w mocy wyrok I instancji, w którym Sąd Rejonowym dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie (SSR Grzegorz Goss) w sprawie o sygnaturze VI C 1129/17:

 
  1. stwierdził nieważność umowy kredytowej,
  2. zasądził całość roszczenia,
  3. zasądził odsetki od dnia wezwania,
  4. zwrócił koszty procesu.


 
W ustnych motywach wydanego wyroku Sąd stwierdził, że nieważność wynika z braku indywidualnego ustalenia umowy kredytowej. Postanowienia określają główne świadczenia stron. W efekcie należy oceniać te postanowienia pod kątem abuzywności, ponieważ pozostają nietransparentne. Zdaniem Sądu nie budzi wątpliwości, że postanowienia zawarte w umowie nie są przejrzyste, prawidłowe. Oceny umowy dokonuje się na moment zawarcia umowy. Bank mógł więc jednostronnie wyznaczać należności kredytobiorców. Skutkiem stosowania niedozwolonych postanowień umownych jest upadek umowy, a więc jej nieważność. Nie można określić istoty kontraktu, ponieważ nie można określić głównego świadczenia Stron.
Sprawę prowadził Mec. Adam Citko z Kancelarii OLC Kancelaria Radców Prawnych Artymionek & Citko
 


Data publikacji: 11.05.2022Pobierz poradnik dla
kredytobiorców frankowych
Bezpłatny poradnik dla kredytobiorców posiadających kredyt frankowy. Sprawdź jak możemy uwolnić Cię od kredytu.
popup