Nasze wyroki CHF

mBank S.A.

Wyrok z dnia 14.09.2022
Sygn. akt: XXV C 2205/20

Wyrok z dnia 14.09.2022 r. w sprawie prowadzonej przeciwko mBank S.A. 
Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Duda), w sprawie o sygnaturze XXV C 2205/20:


 
  1. stwierdził nieważność umowy kredytowej w sentencji, 
  2. zasądził całość roszczenia w PLN i CHF, 
  3. zasądził w części ustawowe odsetki za opóźnienie,
  4. zwrócił koszty procesu. 
W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał, że jego przekonaniu umowa jest nieważna. Nieważność wynika z faktu, że jedna ze stron w dowolny sposób wpływa na wysokość zobowiązania drugiej strony i kształtuje je całkowicie arbitralnie. Sąd wskazał, że klauzule indeksacyjne mają charakter abuzywny, a ponadto na konsumentów powodów nałożono umową nieograniczone ryzyko o czym nie zostali należycie poinformowani. W następstwie nieważności umowy świadczenie powodów jako nienależne podlega zwrotowi. Oddalenie powództwa dotyczyło niewielkiej części odsetek. Sąd przyjął że odsetki należą się po upływie 2 tygodni od dnia doręczenia pozwanemu odpisu pisma procesowego rozszerzającego powództwo.
Sprawę prowadziła Mec. Sabina Moruś- Budny z Kancelarii OLC Kancelaria Radców Prawnych Artymionek & Citko


 


Data publikacji: 14.09.2022Pobierz poradnik dla
kredytobiorców frankowych
Bezpłatny poradnik dla kredytobiorców posiadających kredyt frankowy. Sprawdź jak możemy uwolnić Cię od kredytu.
popup