Nasze wyroki CHF

mBank S.A.

Wyrok z dnia 16.11.2023
Sygn. akt: V ACa 827/22

Prawomocny wyrok z dnia 16.11.2023 r. w sprawie prowadzonej przeciwko mBank S.A. 
Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Robert Obrębski) w sprawie o sygnaturze V ACa 827/22 w wyroku z dnia 16.11.2023 r. oddalił apelację Pozwanego i utrzymał wyrok I instancji w którym Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Barbara Pyź- Kędzierska ) w sprawie  o sygnaturze II C 1162/20: 
  1. unieważnił umowę kredytową,
  2. zasądził całość roszczenia,
  3. zasądził odsetki,
  4. zwrócił koszty procesu.
 
Sąd w ustnych motywach wyroku wskazał, że wyrok Sądu Okręgowego był prawidłowy. Znajdujące się w umowie klauzule przeliczeniowe mają charakter abuzywny. Pozwalały bankowi na jednostronne ustalenie kursu waluty. Po ich usunięciu z umowy, w umowie powstaje luka, która powoduje, że jest ona niezgodna z art. 69 prawa bankowego, gdyż nie są w niej zawarte wszystkie elementy wymagane prawem bankowym do jej funkcjonowania.


Sprawę prowadził Mec. Mateusz Siejko z Kancelarii OLC Kancelaria Radców Prawnych Artymionek & Citko
 


Data publikacji: 16.11.2023