Nasze wyroki CHF

PKO BP

Wyrok z dnia 13.11.2023
Sygn. akt: I C 2293/17

Wyrok z dnia 13.11.2023 r. w sprawie prowadzonej przeciwko PKO BP S.A.
Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Adam Maciński) w sprawie o sygnaturze I C 2293/17:


 
  1. unieważnił umowę kredytową,
  2. zasądził całość roszczenia,
  3. zasądził odsetki,
  4. zwrócił koszty procesu. 
W ustnych motywach wydanego wyroku Sąd wskazał, że ponieważ w samej umowie zostały zawarte klauzule abuzywne istniały przesłanki co do tego, aby uznać umowę za nieważną. Mimo że kredyt jest spłacony, to istniał po stronie Powodów interes prawny w ustaleniu nieważności umowy, gdyż może mieć ono znaczenie przy wzajemnym rozliczeniu stron. Zarzut zatrzymania nie został uwzględniony, ponieważ zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego bank mógł zastosować zarzut potrącenia.


Sprawę prowadziła Mec. Anna Samsik z Kancelarii OLC Kancelaria Radców Prawnych
 


Data publikacji: 14.11.2023