Nasze wyroki CHF

Raiffeisen Bank International AG

Wyrok z dnia 22.11.2021
Sygn. akt: I C 692/21

Wyrok z dnia 22.11.2021 w sprawie prowadzonej przeciwko Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce  S.A. (Polbank)

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie (SSR Michał Ciba) w sprawie o sygnaturze I C 692/21:
  1. stwierdził nieważność umowy kredytowej (przesłankowo),
  2. zasądził całość roszczenia,
  3. zasądził odsetki od dnia 11.08.2017 r.,
  4. zwrócił koszty procesu.

Sprawę prowadził Mec. Adam Citko z Kancelarii  OLC Paweł Artymionek

W ustnych motywach wydanego wyroku sąd wskazał, że uznał złożone powództwo za usprawiedliwione przyjmując, że umowa kredytu jest nieważna z uwagi na zawarte w niej klauzule abuzywne, które dotyczą głównych świadczeń stron. Umowa nie może być dalej wykonywana z uwagi na niedopasowanie stawki LIBOR do kredytu w PLN.

 


Data publikacji: 22.11.2021Pobierz poradnik dla
kredytobiorców frankowych
Bezpłatny poradnik dla kredytobiorców posiadających kredyt frankowy. Sprawdź jak możemy uwolnić Cię od kredytu.
popup