Nasze wyroki CHF

Raiffeisen Bank International AG

Wyrok z dnia 20.06.2022
Sygn. akt: IV C 290/21

Wyrok z dnia 20.06.2022r. w sprawie prowadzonej przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny Polbank)Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Monika Włodarczyk), wyrokiem z dnia 20.06.2022 r.  w sprawie o sygnaturze IV C 290/21:


 
  1. stwierdził nieważność umowy kredytowej w sentencji wyroku,
  2. zasądził całość roszczenia,
  3. zasądził odsetki,
  4. zwrócił koszty procesu.


 
W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał, że znajdujące się w umowie klauzule przeliczeniowe mają charakter abuzywny. Nie były indywidualnie ustalane z klientem. Obecność klauzul przeliczeniowych pozwalała bankowi na dowolne ustalanie wysokości zobowiązania kredytobiorców, co więcej bank nie spełnił swojego obowiązku informacyjnego wobec klientów. W przekonaniu Sądu brak przedstawienia jakiejkolwiek symulacji odnośnie wpływu zmiany wysokości kursu waluty sprawiło, że konsumenci nie byli pełni świadomi decyzji podejmowanej i ryzyka związanego z umową. Sąd wskazał, że Powodowie mieli status konsumenta. Najem nieruchomości zaczął się dopiero po pewnym czasie w związku ze zmianą sytuacji życiowej Powodów. Wcześniej nieruchomość była wykorzystywana przez nich do zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, tym samym wynajmowanie mieszkania nie ma charakteru prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z powyższym Sąd stwierdził, że ze względu na obecność klauzul niedozwolonych umowa pozostaje nieważna.
 


Sprawę prowadził Mec. Adam Citko z Kancelarii OLC Kancelaria Radców Prawnych Artymionek & Citko
 


Data publikacji: 20.06.2022Pobierz poradnik dla
kredytobiorców frankowych
Bezpłatny poradnik dla kredytobiorców posiadających kredyt frankowy. Sprawdź jak możemy uwolnić Cię od kredytu.
popup