Nasze wyroki CHF

Raiffeisen Bank International AG

Wyrok z dnia 21.06.2022
Sygn. akt: I ACa 921/21

Prawomocny Wyrok z dnia 21.06.2022 r. w sprawie prowadzonej przeciwko Raiffeisen Bank International AG (dawny Polbank)


Sąd Apelacyjny w Warszawie, w sprawie o sygnaturze I ACa 921/21 (SSA Beata Kozłowska) wyrokiem z dnia 21.06.2022 r. utrzymał w mocy wyrok I instancji z częściową zmianą, w którym Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Bedyńska- Abramczyk) w sprawie o sygnaturze XXIV C 1472/19:

 
  1.  stwierdził nieważność umowy kredytowej ,
  2.  zasądził całość roszczenia wg T2K (uwzględniając w II instancji zarzut zatrzymania),
  3.  zasądził odsetki,
  4.  zasądził zwrot kosztów.


 
W ustnych motywach wydanego wyroku sąd wskazał, że umowa kredytu jest umową wzajemną, stąd zasadne jest uwzględnienie zarzutu zatrzymania. Sąd wskazuje, że prawo zatrzymania może być stosowane do umów, które nie są umowami wzajemnymi, ale mają one zbliżony charakter. W ocenie Sądu umowa jest nieważna. Umowa upada na skutek braku możliwości jej utrzymania po usunięciu z jej treści klauzul abuzywnych. Bank nie dopełnił obowiązków informacyjnych wobec Powodów. Nie jest wystarczające samo ogólne pouczenie. Umowy nie można uzupełnić w żaden sposób.
 


Sprawę prowadziła Mec. Anna Samsik z Kancelarii OLC Paweł Artymionek 


Data publikacji: 21.06.2022Pobierz poradnik dla
kredytobiorców frankowych
Bezpłatny poradnik dla kredytobiorców posiadających kredyt frankowy. Sprawdź jak możemy uwolnić Cię od kredytu.
popup