Nasze wyroki CHF

Santander Bank Polska S.A.

Wyrok z dnia 09.06.2021
Sygn. akt: II C 131/21

Wyrok z dnia 09.06.2021 r. w sprawie prowadzonej przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny BZ WBK S.A. - umowa kredytu dewizowego)

Sąd Okręgowy w Katowicach w ekspresowym tempie (pozew wysłany 26.01.2021 r.) (SSR Joanna Głogowska) w sprawie o sygnaturze II C 131/21:

a) stwierdził nieważność umowy kredytowej,
b) zasądził całość roszczenia,
c) zasądził odsetki,
d) zwrócił koszty procesu.

W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że Umowa została zawarta na podstawie wzorca, co jest absolutnie niepodważalne. Postanowienia nie były zatem ustalane z klientem. Samo wskazanie wysokości kwoty jaką chciał otrzymać kredytobiorca nie stanowi o negocjowaniu treści umowy. Umowa zawierała klauzule abuzywne, a po ich wyeliminowaniu ostała by się tylko umowa złotówkowa z LIBOREM, a taka hybryda nie może występować w porządku prawnym. W związku z tym, zadecydowano o jej pełnej nieważności i orzeczono jak na wstępie. 

Sprawę prowadził Mec. Adam Citko z Kancelarii  OLC Paweł Artymionek
 


Data publikacji: 14.06.2021Pobierz poradnik dla
kredytobiorców frankowych
Bezpłatny poradnik dla kredytobiorców posiadających kredyt frankowy. Sprawdź jak możemy uwolnić Cię od kredytu.
popup