Nasze wyroki CHF

Santander Bank Polska S.A.

Wyrok z dnia 15.09.2022
Sygn. akt: XXV C 3323/19

Wyrok z dnia 15.09.2022 r. w sprawie prowadzonej przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)Sąd Okręgowy w Warszawie  (SSO Krystyna Stawecka) w sprawie o sygnaturze XXV C 3323/19:


 
  1. stwierdził nieważność dwóch umów kredytowych zawartych z dawnym Kredyt Bank S.A.,
  2. zasądził całość roszczenia w PLN i CHF uwzględniając zarzut zatrzymania,
  3. zasądził odsetki,
  4. zwrócił koszty procesu.


 
W ustnych motywach wydanego wyroku sąd wskazał, iż w zawartych umowach zostały zawarte klauzule abuzywne. Umowa była oparta o wzorce umowne. Powód nie miał wpływu na treść umów, a co najwyżej na parametry o charakterze matematycznym. Brak informacji o ryzyku spowodował, że umowy można uznać za sprzeczne z dobrymi obyczajami. W sposób nie równy został rozłożony podzielony zakres praw i obowiązków. Sąd nie ma wątpliwości, że mechanizm indeksacji służył do ustalania raty ale w sposób niejasny. Nie przedstawiono informacji o ryzyku kursowym i o ryzyku zmiennej topy procentowej. Spread stanowił dodatkowy przychód w tego typu umowach. W ocenie sądu usunięcie klauzul abuzywnych prowadzi do upadku umowy, tym bardziej, że Klient nie wyraża zgody na kontynuowanie umowy. Sąd uznał, że mimo że nie mamy doczynienia z umową wzajemną, to jednak zarzut potrącenia podlegał uwzględnieniu. Zarzut potrącenia z uwagi na brak wymagalności roszczenia nie podlegał uwzględnieniu. Odsetki sąd zasądził od momentu pouczenia Powoda o świadomości skutków nieważności umowy.

Sprawę prowadziła Mec. Anna Samsik z Kancelarii OLC Kancelaria Radców Prawnych Artymionek & Citko
 


Data publikacji: 16.09.2022


popup