Nasze wyroki CHF

Santander Bank Polska S.A.

Wyrok z dnia 28.11.2023
Sygn. akt: XXVIII C 4619/21

Wyrok z dnia 28.11.2023 r. w sprawie prowadzonej przeciwko Santander Bank Polska S.A. (dawny Kredyt Bank S.A.)Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Aleksandra Błażejewska- Leoniak) w sprawie o sygnaturze XXVIII C 4619/21:


 
  1. unieważnił umowę kredytową,
  2. zasądził całość roszczenia,
  3. zasądził odsetki,
  4. zwrócił koszty procesu.


 
 W ustnych motywach wydanego wyroku Sąd wskazał na to, że w umowie zostały zawarte klauzule abuzywne, a to prowadzi do upadku całej umowy. W ocenie Sądu nie ma możliwości kontynuowania umowy po usunięciu zapisów abuzywnych.


 

Sprawę prowadziła Mec. Anna Samsik z Kancelarii OLC Kancelaria Radców Prawnych


 


Data publikacji: 29.11.2023