Nasze wyroki CHF

Santander Consumer Bank S.A.

Wyrok z dnia 21.06.2022
Sygn. akt: I ACa 1558/21

Prawomocny Wyrok z dnia 21.06.2022 r. w sprawie prowadzonej przeciwko Santander Consumer Bank S.A.


Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, w sprawie o sygnaturze I ACa 1558/21 (SSA Zbigniew Woźniak) wyrokiem z dnia 21.06.2022 r. utrzymał w mocy wyrok I instancji oddalając apelację Pozwanego, w którym Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu (SSR Aneta Fiałkowska- Sobczyk) w sprawie o sygnaturze I C 152/21:1) stwierdził nieważność umowy kredytowej,
2) zasądził całość roszczenia,
3) zasądził odsetki,
4) zwrócił koszty procesu.


 
W ustnych motywach wydanego wyroku sąd wskazał, że Sąd I Instancji prawidłowo ocenił zgromadzony w sprawie materiał dowodowy. W ocenie sądu sądy wielokrotnie wypowiadały się na temat abuzywności zapisów umowy zawartych w tego typu umowach. Jednocześnie sąd wskazał na to, że bank nie dochował obowiązku informacyjnego względem Powodów jeśli chodzi o ryzyko kursowe.Sprawę prowadziła Mec. Anna Samsik z Kancelarii OLC Paweł Artymionek 


Data publikacji: 21.06.2022Pobierz poradnik dla
kredytobiorców frankowych
Bezpłatny poradnik dla kredytobiorców posiadających kredyt frankowy. Sprawdź jak możemy uwolnić Cię od kredytu.
popup