Misseling - GetBack, W Investments

Kancelaria oferuje pomoc prawną obligatariuszom GetBank oraz inwestorom W Investments. Oferujemy sporządzenie wstępnej analizy Państwa sprawy oraz późniejsze jej prowadzenie przed sądem. Reprezentacja naszych Klientów obejmuje:
  • prowadzenie sprawy sądowej przed sądem cywilnym,
  • udział w postępowaniu karnym,
  • prowadzenie postępowania przed Rzecznikiem Finansowym i Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
W sprawach GetBack oraz W Investments konieczne jest ustalenie, czy oferty kierowane do inwestorów były w ogóle ważne oraz czy nie wprowadzały konsumentów w błąd. Dochodzenie roszczeń od podmiotów oferujących tego rodzaju produkty opiera się o przepisy o nieuczciwych praktykach rynkowych polegających na sprzedaży produktu finansowego nieodpowiedniego dla konsumentów oraz sprzedaży produktu z naruszeniem zasad uczciwego obrotu.
Powołanie się na tę argumentację skutkować może tak nieważnością zapisów jak i roszczeniami odszkodowawczymi wobec dystrybutorów obligacji.

W celu dokonania bezpłatnej analizy Państwa sytuacji, prosimy o kontakt pod nr tel.  71 307 50 57 lub pod adresem e-mail: kancelaria@kancelaria-olc.pl