Zespół

 Zespół Kancelaria OLC


Kancelaria OLC Radcy Prawnego Paweł Artymionek

W naszej pracy kierujemy się zawsze dobrem naszych Klientów i dbamy o rzetelne przedstawienie im wszystkich okoliczności związanych z podjęciem określonych działań. Naczelną wartością naszej pracy jest dokładność, przenikliwość i zapobiegliwość, a miarą sukcesu - poświęcony mu czas. Naszym celem jest skuteczność i zaufanie naszych Klientów. Wszyscy przestrzegamy najwyższych standardów jakości i dbamy o zadowolenie naszych Klientów.

 

Paweł Artymionek - radca prawny, założyciel i właściciel Kancelaria OLC


Paweł Artymionek - Kancelaria OLC Pomoc Frankowiczom
Właściciel i założyciel OLC Kancelarii Radców Prawnych z siedzibą we Wrocławiu, która jest liderem w skali całego kraju w prowadzeniu spraw z zakresu kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego, szeroko rozumianego prawa bankowego oraz zarządzania i obrotem spółkami prawa handlowego.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w 2010 r. ukończył studia magisterskie z zakresu Prawa oraz rok później studia magisterskie z zakresu Administracji.  
Jako radca prawny pracuje od 2014 r., swoją wiedzę od samego początku wykorzystuje w zakresie zarządzania firmą oraz zdobywania doświadczenia biznesowego.

Jako pasjonat Postępowania Administracyjnego, w roku 2010, zdobywając stypendium unijne dla najlepszych doktorantów, rozpoczął na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Nauk Administracyjnych w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego studia doktoranckie pod kierunkiem prof. Barbary Adamiak. Pełniąc obowiązki doktoranta na Uniwersytecie Wrocławskim, prowadził zajęcia i wykłady dla studentów z zakresu administracji i postępowania administracyjnego na uczelniach prywatnych oraz Uniwersytecie Wrocławskim.

Autor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, bankowego i korporacyjnego.
Współpracuje z kilkoma firmami szkoleniowymi w Polsce, prowadząc szkolenia o tematyce prawnej, dodatkowo prowadzi liczne szkolenia w urzędach administracji publicznej z zakresu prawa podatkowego, postępowania administracyjnego i podatkowego.
 
W latach 2014-2017 był członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, gdzie zdobył bogate doświadczenie z zakresu spraw będących we właściwościach samorządowych organów administracyjnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom oraz wspierając szerzenie wiedzy i świadomości z zakresu prawa i administracji założył Fundację Prolegis. Specjalista w zakresie obsługi jednostek medycznych, w tym największych szpitali i przychodni w województwie dolnośląskim.
 
Paweł Artymionek jest specjalistą z bardzo bogatym doświadczeniem w sprawach kredytów frankowych, aktualnie jego kancelaria prowadzi ponad 1000 spraw tego typu i uzyskała kilkadziesiąt wyroków pozytywnych, w ostatnim czasie był współorganizatorem i prelegentem na Konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Wrocławskim poświęconej tejże tematyce.
 


Adam Citko - radca prawny, partner Kancelaria OLC


Adam Citko - Kancelaria OLC Pomoc Frankowiczom
Partner w OLC Kancelarii Radców Prawnych zajmującej się prowadzeniem spraw z zakresu kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego, szeroko rozumianego prawa bankowego oraz zarządzania i obrotem spółkami prawa handlowego. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w 2010 r. ukończył studia magisterskie z zakresu Prawa.
 
Radca prawny od 2014 r. Prowadzi liczne spory sądowe z bankami z zakresu umów indeksowanych i denominowanych. Zajmuje się procesami cywilnymi, a także procesami wyborczymi. Procesualista skupiający się na tworzeniu strategii procesowych dla poszczególnych spraw.

W roku 2010, zdobywając stypendium unijne dla najlepszych doktorantów, rozpoczął na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Nauk Administracyjnych w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego studia doktoranckie pod kierunkiem prof. Barbary Adamiak. Pełniąc obowiązki doktoranta na Uniwersytecie Wrocławskim prowadził zajęcia i wykłady dla studentów z zakresu administracji i postępowania administracyjnego.
 
Jest autorem licznych publikacji zarówno związanych z prawem bankowym, jak i postępowaniem administracyjnym, sądowoadministracyjnym oraz prawem wyborczym. Prowadzi liczne szkolenia i wykłady, w tym także szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego. Współpracuje z kilkoma wydawnictwami.  Specjalizuje się w zakresie obsługi jednostek medycznych, w tym największych szpitali i przychodni w województwie dolnośląskim.
 

Karolina Artymionek - partner Kancelaria OLC


Karolina Artymionek - Kancelaria OLCPartner Kancelarii zajmujący się organizacją pracy Kancelarii i utrzymaniem jej w ruchu.

 
 

Anna Samsik - radca prawna, Kancelaria OLC


Anna Samsik - Kancelaria OLC Pomoc Frankowiczom
Specjalizacja: prawo i postępowanie cywilne, prawo i postępowanie administracyjne, prawo spółek handlowych, prawo gospodarki nieruchomościami, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo zamówień publicznych, prawo bankowe.

Doświadczenia i szkolenia: Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze osób fizycznych, w tym reprezentacja przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej.  Jej doświadczenie obejmuje również bieżące doradztwo oraz reprezentację w toku procesu cywilnego, czy też w toku postępowania administracyjnego podmiotów gospodarczych, zakładanie spółek prawa handlowego poczynając od wyboru optymalnej struktury prawno-podatkowej dla konkretnej działalności, aż do uzyskania postanowienia sądu o wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany umów spółek, przygotowywanie wewnętrznych aktów spółek, opiniowanie umów handlowych, doradztwo prawne na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji zamówienia.

Radca prawny Anna Samsik, posiada szerokie doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego (gmina, powiat), w tym reprezentacja przed sądami powszechnymi, opiniowanie umów samorządowych jednostek organizacyjnych, wydawanie opinii prawnych, uczestnictwo w sesjach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz opiniowanie uchwał tychże organów. Jej bogate doświadczenie zawodowe obejmuje ponadto reprezentację w spawach o ochronę dóbr osobistych oraz w sprawach z zakresu prawa prasowego.
 
 

Mateusz Siejko - radca prawny, Kancelaria OLC 


Radca Prawny Mateusz Siejko - Kancelaria OLC
Specjalizacja: prawo cywilne, prawo zobowiązań, ochrona danych osobowych, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, postępowanie cywilne, prawo bankowe, prawo stowarzyszeń.

Doświadczenie i szkolenia:  radca prawny wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu, posiada obecnie szeroką 6 letnią praktykę w działalności prawniczej. Swoją praktykę początkowo skupiał przede wszystkim na obsłudze jednostek samorządu terytorialnego przygotowując opinie prawne dotyczące różnych aspektów działalności samorządu gminnego. Jednocześnie angażował się w prace stowarzyszeń i różnych podmiotów 3 sektora przygotowując statuty, uchwały organów czy prowadząc walne zgromadzenia.

Posiada szeroką praktykę w ramach prowadzonych procesów odszkodowawczych i reprezentowania klientów przed sądami w postępowaniach przeciwko towarzystwom ubezpieczeń. W ramach współpracy z kancelariami wrocławskimi obsługiwał również przedsiębiorców zastępując klientów w postępowania przed sądami powszechnymi, egzekucyjnym jak również opiniując oraz przygotowując umowy wykorzystywane w obrocie gospodarczym.

Pracując w towarzystwie funduszy inwestycyjnych prowadził obsługę korporacyjną samego towarzystwa, funduszy inwestycyjnych oraz spółek zależnych. Ponadto ściśle współpracował z inspektorem ds. nadzoru oraz inspektorem ds. compliance przygotowując wewnętrzne procedury zgodności oraz zajmując się danymi osobowymi. Obecnie prowadzi aktywnie doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w związku z wejściem RODO. Głównymi odbiorcami jego usług są placówki oświatowe oraz medyczne zarówno szpitale jak i prywatne praktyki lekarskie. Pełni również funkcję IOD w szkołach doradzając w zakresie nałożonych na nie obowiązków.
 
 

Sabina Moruś-Budny - adwokat, Kancelaria OLC


Sabina Moruś-Budny Kancelaria OLC
Specjalizacja: prawo i postępowanie karne, prawo zobowiązań ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu czynów niedozwolonych oraz roszczeń z umów bankowych, prawo spadkowe, prawo rodzinne.

Doświadczenie:  Adwokat z 10-letnim doświadczeniem procesowym wynikającym z reprezentacji  stron w licznych postępowaniach sądowych w różnorodnych sprawach cywilnych i karnych. Ma szerokie doświadczenie w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych za szkody na osobie, spadkowych oraz rodzinnych. Prowadzi liczne spory z bankami z tytułu umów kredytowych indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego. Prowadziła również obrony w sprawach karnych z zakresu przestępstw przeciwko mieniu, przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko obrotowi gospodarczemu, a także w postępowaniu wykonawczym. Reprezentowała też osoby pokrzywdzone przestępstwem w postępowaniu przygotowawczym i sądowym.
 
 


Łukasz Tyszkowski
Radca prawny


Specjalizacja: prawo cywilne, prawo zobowiązań, ochrona danych osobowych, prawo spadkowe, postępowanie cywilne, prawo bankowe, prawo sportowe

Doświadczenie: absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (ukończenie studiów z wyróżnieniem), radca prawny wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku ,  samodzielną działalność gospodarczą rozpoczął już na studiach, rozwijając ją sukcesywnie przekształcił Punkt Porad Prawnych w Kancelarię Radcy Prawnego.
 
W ramach swojej działalności obsługiwał przedsiębiorców i osoby fizyczne, zastępując Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, egzekucyjnym, jak również opiniując oraz przygotowując umowy wykorzystywane w obrocie gospodarczym.’
 
Posiada szeroką praktykę procesową, w szczególności w sprawach frankowych, cywilnych, spadkowych i odszkodowawczych. Specjalizuje się szczególnie w prawie bankowym oraz procesowych zagadnieniach postępowań frankowych.
 


Małgorzata Szysiak-Rossa
Radca prawny
Specjalizacja: prawo cywilne, prawo zobowiązań, odszkodowania, prawo bankowe, postępowanie administracyjne i cywilne

Doświadczenie i szkolenia: magister finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Obecnie praktykuje jako radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, oraz mediator z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywa sukcesywnie od 2014 r. w ramach współpracy z kancelariami adwokackimi oraz radcowskimi.

W ramach swojej działalności reprezentowała jako pełnomocnik zarówno przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych. Posiada praktykę procesową w sprawach frankowych, odszkodowawczych, cywilnych oraz gospodarczych.  
 

Ewa Wąsińska - kierownik sekretariatuEwa Wąsińska - Kancelaria OLCEwa to doświadczony kierownik sekretariatu Kancelarii OLC. Nasza nieoceniona pomoc w wielu sprawach. Odpowiedzialna za codzienne funkcjonowanie Kancelarii.


 
 

Karolina Garycka - specjalista ds. administracyjnych


Karolina Garycka - Kancelaria OLCSpecjalista ds. administracyjnych odpowiadający za bieżące funkcjonowanie Kancelarii. 
 
 
 

Zespół Kancelarii to osoby o bogatym i różnorodnym doświadczeniu zawodowym.Pobierz poradnik dla
kredytobiorców frankowych
Bezpłatny poradnik dla kredytobiorców posiadających kredyt frankowy. Sprawdź jak możemy uwolnić Cię od kredytu.
popup