Blog Pomoc frankowiczom

Dnia 8 września 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w połączonych sprawach C-80-82/21. Tym samym TSUE niejako zakończył wyznaczanie linii orzeczniczej w tych sprawach. Innymi słowy, Trybunał powiedział już co należy zrobić.
Frankowicze stoją na wygranej pozycji w sprawach prowadzonych przeciwko bankom. Statystyki są bardzo pozytywne i mówi się nawet o 97% wygranych spraw przez kredytobiorców frankowych.
 
Nieuczciwość banków, które stosowały klauzule abuzywne została dostrzeżona, sprawy są powtarzalne, a sądy znając zestaw naruszeń ze sprawy na sprawę, zdobywają coraz większe doświadczenie i mają ułatwione zadanie.
 
Jak nie wpaść w pułapkę i wybrać odpowiednią kancelarię, na co zwracać uwagę w całym procesie decyzyjnym?
 
Spłacanie kredytu we frankach według harmonogramu nie skutkuje obniżeniem salda kredytu wyrażanego w złotych polskich na skutek ciągłego wzrostu kursu franka szwajcarskiego. Frankowicze czują się oszukani i coraz chętniej zakładają sprawy w sądach przeciwko bankom.
 
Dochodzenie swoich praw przez frankowiczów nie ogranicza się jedynie do wyzerowania salda kredytu czy też do usunięcia wpisu hipotecznego banku z księgi wieczystej.
Strona przegrywająca sprawę w sądzie pierwszej instancji ma prawo do złożenia apelacji od takiego wyroku. Tzw. dwuinstancyjność jest uzasadniona i dotyczyć może każdego procesu, pozwalając na weryfikację wydanego przez sąd pierwszej instancji wyroku.
Coraz częściej zapadają orzeczenia w sprawach kredytów w CHF na posiedzeniach niejawnych, czyli bez przeprowadzania rozprawy. W jakich sytuacjach sądy krajowe wydają wyroki bez rozpraw?
Sejm właśnie przyjął przepisy, które przewidują zawieszenie rat kredytów hipotecznych na 8 miesięcy. Dotyczą one jednak kredytów, które zostały udzielone w złotówkach. Jednak nie ma pełnej jasności co do tego czy tzw. wakacje kredytowe będą miały także zastosowania do kredytów indeksowanych do franków, czy też tych denominowanych.
 
Wprawdzie minęło już kilkanaście lat od boomu kredytów zaciąganych we frankach, to jednak jedynie niewielkiej liczbie frankowiczów udało się spłacić posiadane kredyty. W większości kredytobiorcy nadal spłacają nieuczciwe raty kredytowe.

1  2  3  4  5


Pobierz poradnik dla
kredytobiorców frankowych
Bezpłatny poradnik dla kredytobiorców posiadających kredyt frankowy. Sprawdź jak możemy uwolnić Cię od kredytu.