Misseling - GetBack, W Investments Restrukturyzacja gospodarstw rolnych

Nasz zespół pomoże w przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego gospodarstwa rolnego według nowych przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

Wprowadzone przepisy umożliwiają w większym stopniu na przeprowadzenie restrukturyzacji gospodarstwa rolnego. Dzięki nowym przepisom gospodarstwa rolne uzyskały możliwość oddłużenia swojej działalności poprzez uzyskanie kredytu restrukturyzacyjnego lub pożyczki. Wprowadzono także możliwość oddania całości lub cześci gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa w zamian za przejęcie długów gospodarstwa. 

Przeprowadzenie restrukturyzacji gospodarstwa rolnego wymaga sporządzenia planu restrukturyzacji, który zawiera informacje prawne i finansowe, w tym prognozy finansowe planowanych działań. Sporządzenie odpowiedniej dokomuentacji pozostaje niezwykle istotne. 

Jako Kancelaria oferujemy usługę polegającą na przeprowadzeniu gospodarstwa rolnego przez cały proces restrukturyzacji - od sporządzenia planu restrukturyzacji po nadzór nad wykonaniem tego planu i rozliczenia uzyskanego kredytu lub pożyczki. Kompleksowa obsługa pozwala nam na zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa prawnego dla restrukturyzowanych gospodarstw rolnych.

Sprostanie indywidualnym wymaganiom i potrzebom klientów wymaga  zapewnienia pełnej obsługi prawnej postępowania restrukturyzacyjnego na wszystkich jego etapach. Naszym celem jest proponowanie łatwych,  praktycznych rozwiązań. Wiemy, jak ważne jest kompleksowe wsparcie, dlatego oferujemy Państwu zintegrowany zakres usług doradczych w tym skomplikowanym obszarze prawa, którego specyfika jest naszą silną stroną.