Nasze wyroki CHF

BPH S.A.

Wyrok z dnia 24.05.2023
Sygn. akt: I C 299/22

Wyrok z dnia 24.05.2023 r. w sprawie prowadzonej przeciwko BPH S.A. (dawny GE Money Bank)

Sąd Okręgowy w Gdańsku (SSO Izabela Górnikiewicz- Wróbel) w sprawie o sygnaturze I C 299/22: 
  1. unieważnił umowę kredytową,
  2. zasądził całość roszczenia,
  3. zasądził odsetki,
  4. zwrócił koszty procesu. 
W ustnych motywach wydanego wyroku sąd wskazał, iż w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki do uznania, że umowa jest nieważna. W zawartej umowie zostały zawarte klauzule abuzywne powodujące, że umowa musiała upaść.


 

Sprawę prowadziła Mec. Anna Samsik z Kancelarii OLC Kancelaria Radców Prawnych Artymionek & Citko
 


Data publikacji: 26.05.2023