Nasze wyroki CHF

BPH S.A.

Wyrok z dnia 17.11.2023
Sygn. akt: II C 911/22

Wyrok z dnia 17.11.2023 r. w sprawie prowadzonej przeciwko BPH S.A.
Sąd Okręgowy w Katowicach (SSO Lech Skórski) w sprawie o sygnaturze II C 911/22:


 
  1. unieważnił umowę kredytową,
  2. zasądził całość roszczenia,
  3. zasądził odsetki,
  4. zwrócił koszty procesu.


 
W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa zawiera klauzule abuzywne, w związku z którymi umowy nie da się nadal wykonywać. Umowa jest w całości nieważna.


 

Sprawę prowadził Mec. Adam Citko z Kancelarii OLC Kancelaria Radców Prawnych 


Data publikacji: 20.11.2023