Nasze wyroki CHF

Getin Noble Bank S.A.

Wyrok z dnia 12.04.2021
Sygn. akt: I Aca 1026/18

Wyrok z dnia 12.04.2021 r. w sprawie prowadzonej przeciwko Getin Noble Bank S.A.

Sąd Apelacyjny w Katowicach (SSA Roman Sugier (spr.) (I ACa 1026/18) zmienił negatywny wyrok I instancji Sądu Okręgowego w Katowicach (SSO Lech Skórski), w następujący sposób:

a) unieważnił umowę kredytową (przesłankowo),
b) zasądził całość roszczenia wskazując na przedawnienie roszczenia banku w zakresie wypłaconego kapitału,
c) zasądził odsetki ponad 24 000 zł,
d) zwrócił koszty procesu za obie instancje.
 

Główne motywy roztrzygnięcia:

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że w jego ocenie umowa kredytowa jest nieważna od samego początku. Sąd uznał tym samym naszą argumentację wskazującą, że umowa kredytowa od samego początku nie powinna wiązać Stron. Oznacza to, że bank powinien zwrócić całość wpłaconych przez kredytobiorcę kwot. Sąd uznał jednocześnie naszą argumentację wskazującą, że roszczenie banku o zwrot kwoty udzielonego kredytu uległo przedawnieniu, gdyż termin należy liczyć od daty doręczenia bankowi pozwu. Wobec powyższego dokonane przez Bank potrącenie było nieprawidłowe i niezasadne.

Wyrok jest prawomocny.

Gratulujemy naszym Mocodawcom oraz Mecenasowi Adamowi Citko  z Kancelarii OLC Paweł Artymionek.


 


Data publikacji: 12.04.2021Pobierz poradnik dla
kredytobiorców frankowych
Bezpłatny poradnik dla kredytobiorców posiadających kredyt frankowy. Sprawdź jak możemy uwolnić Cię od kredytu.