Nasze wyroki CHF

mBank S.A.

Wyrok z dnia 19.11.2021
Sygn. akt: I Aca 150/19

Prawomocny Wyrok z dnia 19.11.2021 r. w sprawie prowadzonej przeciwko mBank S.A.


Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie o sygnaturze I Aca 150/19 (SSA Małgorzata Sławińska) wyrokiem z dnia 19.11.2021 r. zmienił negatywny wyrok I instancji Sądu Okręgowego w Warszawie (SSO Ewa Ligoń-Krawczyk I C 717/17) i wydał wyrok w którym:
  1. stwierdził nieważność umowy kredytowej,
  2. zasądził całość roszczenia  w podzieleniu na obu kredytobiorców,  
  3. zasądził UNWW,
  4. zasądził odsetki od dnia złożenia przez Powodów oświadczenia o świadomości konsekwencji nieważności,
  5. zasądził koszty postępowania za I instancje,
  6. zasądził koszty postępowania za II instancję.
W ustnych motywach wydanego wyroku Sąd Okręgowy wskazał na to, że uznał, że Powodowie w niniejszym postępowaniu występowali w charakterze konsumentów. Umowa została zawarta w formie wzorca umowy. Treść umowy jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, bowiem doszło do niedoinformowania Powodów co do ryzyka kursowego. Za klauzule niedozwolone sąd uznał również ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Powodowie dochodzili kwoty która zawiera się w żądaniu przesłankowej nieważności umowy.

Sprawę prowadziła Mec. Anna Samsik z Kancelarii OLC Paweł Artymionek.
 


Data publikacji: 19.11.2021Pobierz poradnik dla
kredytobiorców frankowych
Bezpłatny poradnik dla kredytobiorców posiadających kredyt frankowy. Sprawdź jak możemy uwolnić Cię od kredytu.
popup