Nasze wyroki CHF

mBank S.A.

Wyrok z dnia 28.09.2022
Sygn. akt: V Ca 1700/22

Prawomocny Wyrok z dnia 28.09.2022 r. w sprawie prowadzonej przeciwko mBank S.A. 
Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Talarczyk) w wyroku z dnia 28.09.2022 r. w sprawie o sygnaturze V Ca 1700/22 oddalił apelację Pozwanego i podtrzymał wyrok I instancji, w którym Sąd Rejonowy dla Warszawy- Śródmieścia w Warszawie (SSR Renata Jabłońska) w sprawie  o sygnaturze I C 626/19:

 
 
  1. unieważnił umowę kredytową,
  2. zasądził całość roszczenia,
  3. zasądził odsetki,
  4. zwrócił koszty procesu. 
W ustnych motywach wyroku Sąd II instancji wskazał m.in., że w jego przekonaniu Sąd Rejonowy w należyty sposób zgromadził materiał dowodowy oraz dokonał należytej oceny prawnej. Sąd właściwie uznał, że umowa pozostawała nieważna. Nie była w sposób indywidualny negocjowana, Powódka nie znała sposobu wyznaczenia kursu waluty banku, tym samym bank w dowolny sposób mógł manipulować wysokością jej zobowiązania. Sąd wskazał, że po usunięciu klauzul niedozwolonych nie ma możliwości uzupełniania tak powstałych luk innymi przepisami dyspozytywnymi, dlatego też umowa nie może być wykonywana.


Sprawę prowadził Mec. Mateusz Siejko z Kancelarii OLC Kancelaria Radców Prawnych Artymionek & Citko
 


Data publikacji: 29.09.2022


popup