Nasze wyroki CHF

PKO BP

Wyrok z dnia 08.06.2021
Sygn. akt: ACa 645/20

Prawomocny wyrok z dnia 08.06.2021 r. w sprawie prowadzonej przeciwko PKO BP S.A.,

Sąd Apelacyjny (sygn.. II instancji: ACa 645/20, Przewodniczący: SSA Ryszard Iwankiewicz (spr.) Sędziowie: SSA Dorota Gamrat-Kubeczak, SSA Artur Kowalewski) oddalił apelację banku od pozytywnego wyroku Sądu Okręgowy w Szczecinie (SSO Katarzyna Krasny) w sprawie o sygnaturze IC 727/19:

a) stwierdził nieważność umowy kredytowej,
b) zasądził całość roszczenia ponad 200.000 zł,
c) zasądził odsetki,
d) zwrócił koszty procesu Powodowi
 

W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd Apelacyjny wskazał że:

podziela zarówno ustalenia faktyczne oraz ocenę prawną Sądu I instancji. Zarzuty strony pozwanej uznane zostały za pozbawione wystarczających podstaw, by skutkowały uchyleniem czy zmianą zaskarżonego wyroku. Sąd wskazywał na pewne niezrozumienie przez stronę pozwaną treści wywodu wyroku Sądu I instancji. Treść umowy i przepisy dot. świadczeń stron w powiązaniu z kursem CHF ustalanym jednostronnie i bez z góry określonych kryteriów są w ocenie SA dotknięte bezskutecznością. Stwierdzenie ich nieważności niesie za sobą stwierdzenie nieważności całej umowy.

 
Sprawę prowadził Mec. Mateusz Siejko z Kancelarii OLC Paweł Artymionek.
 


Data publikacji: 14.06.2021Pobierz poradnik dla
kredytobiorców frankowych
Bezpłatny poradnik dla kredytobiorców posiadających kredyt frankowy. Sprawdź jak możemy uwolnić Cię od kredytu.
popup