Nasze wyroki CHF

PKO BP

Wyrok z dnia 16.08.2021
Sygn. akt: II C 2552/19

Wyrok z dnia 16.08.2021 r. w sprawie prowadzonej przeciwko PKO BP S.A. (umowa własny kąt hipoteczny)

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa  (SSR Krystyna Dąbrowska) w sprawie o sygnaturze II C 2552/19:

a) stwierdził nieważność umowy kredytowej (przesłankowo),
b) zasądził całość roszczenia,
c) zasądził odsetki,
d) zwrócił koszty procesu.

Sprawę prowadził Mec. Adam Citko z Kancelarii OLC Paweł Artymionek

W ustnych motywach uzasadnienia Sąd doszedł do wniosku, że umowa zawiera klauzule abuzywne. W ocenie Sądu bank tworząc własne tabele zarabia na spreadzie. Klient jest dodatkowo narażony na zmianę kursu. Umowa taka charakteryzuje  się tzw. nadzabezpieczeniem, tzn. bank jest zabezpieczony na kilka sposobów, zaś kredytobiorca nie ma odpowiadających zabezpieczeń. Zdaniem Sądu umowa jest nieważna, ponieważ umowa po usunięciu klauzul abuzywnych jest niewykonalna.
Zarzut zatrzymania nie zasługiwał na uwzględnienie, ponieważ umowa kredytu nie ma charakteru umowy wzajemnej.

 


Data publikacji: 16.08.2021Pobierz poradnik dla
kredytobiorców frankowych
Bezpłatny poradnik dla kredytobiorców posiadających kredyt frankowy. Sprawdź jak możemy uwolnić Cię od kredytu.
popup