Nasze wyroki CHF

PKO BP

Wyrok z dnia 14.06.2022
Sygn. akt: XII C 915/21

Wyrok z dnia 14.06.2022 r. w sprawie prowadzonej przeciwko PKO BP S.A.Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Ewa Rudkowska- Ząbczyk) w sprawie o sygnaturze XII C 915/21:

 
  1.  unieważnił umowę kredytową w sentencji,
  2.  zasądził całość roszczenia wg T2K ,
  3.  zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie,
  4.  zwrócił koszty procesu.

W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał, że jego przekonaniu umowa jest nieważna. Nieważność wynika z faktu, że jedna ze stron w dowolny sposób wpływa na wysokość zobowiązania drugiej strony i kształtuje je całkowicie jednostronnie. Sąd wskazał, że klauzule przeliczeniowe mają charakter abuzywny, tym samym skutkują nieważnością zawartej umowy. Nie ma możliwości, w ocenie Sądu aby umowa kredytowa nadal istniała po usunięciu klauzul abuzywnych. Stąd Sąd wskazał, że Powodowie wygrali proces w całości -  kwoty zostały zasądzone w całości zgodnie z żądaniem pozwu.Sprawę prowadziła Mec. Sabina Moruś - Budny z Kancelarii  OLC Paweł Artymionek 


Data publikacji: 14.06.2022Pobierz poradnik dla
kredytobiorców frankowych
Bezpłatny poradnik dla kredytobiorców posiadających kredyt frankowy. Sprawdź jak możemy uwolnić Cię od kredytu.
popup