Nasze wyroki CHF

PKO BP

Wyrok z dnia 19.09.2022
Sygn. akt: II C 2854/20

Wyrok z dnia 19.09.2022 r. w sprawie prowadzonej przeciwko PKO BP S.A. (dawna Nordea Bank Polska S.A.)
Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Kiełek) w sprawie o sygnaturze II C 2854/20: 
  1.  stwierdził nieważność umowy kredytowej w sentencji,
  2.  zasądził całość roszczenia w PLN i CHF wg T2K,
  3.  zasądził odsetki,
  4.  zwrócił koszty procesu. 
W ustnych motywach wydanego wyroku sąd wskazał, że Powodom przysługiwał interes prawny w żądaniu ustalenia nieważności umowy, aby ustał stan niepewności co do ważności umowy kredytu. W ocenie sądu o ile jest dopuszczalne konstruowanie umowy kredytu denominowanego, o tyle sformułowanie umowy nie powinno być jednostronne. Pozwany posiadał prawo do jednostronnego kształtowania umowy kredytu czym spowodował naruszenie art. 69 prawa bankowego. Mechanizm ustalania poszczególnych rat był znany tylko bankowi. Z uwagi na to, że sąd uznał, iż umowa jest nieważna Powodom przysługiwało prawo do dochodzenia wszystkich wpłaconych kwot zgodnie z teorią dwóch kondykcji. 

Sprawę prowadziła Mec. Anna Samsik z Kancelarii OLC Kancelaria Radców Prawnych Artymionek & Citko
 


Data publikacji: 21.09.2022


popup