Nasze wyroki CHF

PKO BP

Wyrok z dnia 13.11.2023
Sygn. akt: II C 792/19

Wyrok z dnia 13.11.2023 r. w sprawie prowadzonej przeciwko PKO BP S.A.
Sąd Rejonowy dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie (SSR Lucyna Wądołowska) w sprawie o sygnaturze II C 792/19:


 
  1. unieważnił umowę kredytową,
  2. zasądził całość roszczenia,
  3. zasądził odsetki,
  4. zwrócił koszty procesu. 
W ustnych motywach wyroku Sąd stwierdził, m.in że: umowa nie została uzgodniona indywidualnie. Umowa zawiera klauzule abuzywne dotyczące tabel kursowych Banku (§ 4 ust. 4 i § 12 ust. 7 Umowy), ww. postanowienie nie były sformułowane jednoznacznie, dlatego należało je wyeliminować a umowa nie może wiązać stron. Po usuniętych klauzulach powstaje w umowie luka, której nie można w żaden sposób uzupełnić. Tym samym umowę należy uznać za nieważną.

Sprawę prowadził Mec. Mateusz Siejko z Kancelarii OLC Kancelaria Radców Prawnych
 


Data publikacji: 14.11.2023