Sankcja kredytu darmowego — jak z niej skorzystać?


W dzisiejszych czasach rynek finansowy jest dosłownie nasycony różnorodnymi produktami kredytowymi. Kredyty hipoteczne, samochodowe, konsumenckie — to tylko niektóre z dostępnych opcji finansowania nieruchomości czy ruchomości, które oferowane są w rozmaitych konfiguracjach. Jednak niezależnie od rodzaju kredytu, konsumentom przysługują określone prawa i zabezpieczenia, aby zapewnić im uczciwe i przejrzyste warunki umów. Jednym z tych narzędzi ochrony konsumentów jest sankcja kredytu darmowego. Przyjrzyjmy się więc nieco bliżej temu narzędziu, by lepiej zrozumieć czym jest, jakie są warunki, które należy spełnić by móc je zastosować, i jakie korzyści może przynieść przeciętnemu kredytobiorcy.
 

Sankcja kredytu darmowego — definicja i kontekst prawny

Sankcja kredytu darmowego to instytucja prawa uregulowana w Ustawie o kredycie konsumenckim. Zgodnie z art. 45 tej ustawy, konsument, będący kredytobiorcą, ma prawo do zwrócenia kredytu bez ponoszenia kosztów odsetkowych i innych opłat kredytowych w określonych przypadkach. Innymi słowy, kredytobiorca może oddać pożyczoną kwotę kapitału bez dodatkowych kosztów, co może znacząco ułatwić spłatę długu.
 

Sankcja kredytu darmowego kontra unieważnienie umów frankowych i WIBOR

Zanim dowiemy się nieco więcej o sankcji kredytu darmowego, warto zrozumieć różnicę, jaka zachodzi pomiędzy nią a innymi, bardziej znanymi instytucjami prawnymi, takimi jak unieważnianie umów frankowych lub kredytów opartych na wskaźniku WIBOR. Unieważnienie takich umów prowadzi do faktycznego unieważnienia całej umowy kredytowej, zwalniając kredytobiorcę z obowiązku spłaty kredytu. Sankcja kredytu darmowego nie unieważnia umowy, ale umożliwia konsumentowi zwrot kredytu bez naliczania dodatkowych opłat, co w wielu przypadkach będzie bardzo korzystnym rozwiązaniem.
 

Poznaj warunki, jakie należy spełnić by móc zastosować sankcję kredytu darmowego

Sankcja kredytu darmowego nie jest dostępna dla każdego kredytobiorcy ani uruchomiana dla każdej umowy kredytowej. Jest uregulowana w sposób ściśle określony w ustawie. Po pierwsze, sankcja ta ma zastosowanie tylko do umów kredytu konsumenckiego, w których kwota kredytu nie przekracza 255 550,00 zł lub jest równa tej kwocie w innej walucie. Taka umowa musiała też zostać podpisana po 17 grudnia 2011 roku. Kredytobiorca musi być konsumentem, który spłacał wszystkie raty w terminie, a od ostatnich działań związanych z kredytem nie może minąć więcej niż rok. Dodatkowo umowa nie może być zabezpieczona nieruchomością.
 

Jakie są przesłanki do zastosowania sankcji kredytu darmowego?

Sankcja kredytu darmowego nie jest dostępna dla wszystkich umów kredytowych. W zależności od sprawy konieczne jest spełnienie pewnych przesłanek, które wynikają z błędów popełnionych przez bank i mających wpływ na ostateczny kształt umowy. Przykłady takich przesłanek obejmują brak odpowiedniej formy zawarcia umowy, brak określenia czasu obowiązywania umowy, brak informacji na temat spłaty kredytu, brak określenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, brak wyszczególnienia zasad spłaty kredytu, brak zawarcia w umowie danych kredytobiorcy i kredytodawcy, oraz brak informacji o dodatkowych kosztach i opłatach.
 
Sprawdź nasze wyroki CHF - Kancelaria OLC
 

Kiedy można skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Aby móc skorzystać z sankcji kredytu darmowego, konsument musi wykazać, że jego umowa kredytowa zawiera błędy lub uchybienia. Warunki formalne odwołują się m.in. do kwoty kredytu, która jak już wiemy nie może przekraczać 255 550 zł, a umowa została zawarta przez konsumenta (nie firmę) po 17 grudnia 2011 roku.
 

W jaki sposób skorzystać z sankcji?

Aby skorzystać z tej możliwości, konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia w banku. Istnieje wiele różnych form takiego oświadczenia. Nie ma więc jednej, obowiązującej wersji. Jednak istotne jest, aby w oświadczeniu uwzględnić nasze dane oraz wyraźnie zaznaczyć, że chcemy skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Warto również uzasadnić swoje stanowisko, wyjaśniając, dlaczego uważamy, że jesteśmy uprawnieni do korzystania z darmowego kredytu. Warto także wskazać ewentualne uchybienia w umowie kredytowej lub pożyczce, aby w ten sposób poprzeć naszą prośbę.

Oświadczenie powinno być przesłane do instytucji finansowej, która udzieliła nam kredytu lub pożyczki. Możemy dostarczyć je osobiście do placówki bankowej, wysłać listem poleconym lub skorzystać z bankowości elektronicznej. Ważne jest, aby nie zwlekać ze złożeniem oświadczenia, ponieważ sankcję kredytu darmowego można wykorzystać tylko w ciągu roku od daty zawarcia umowy.
 

Sankcja kredytu darmowego a kredyt hipoteczny

Należy również wspomnieć o tym, że sankcja kredytu darmowego dotyczy głównie umów kredytów konsumenckich. Natomiast kredyty hipoteczne stanowiące odrębną kategorię kredytów nie podlegają tej samej regulacji. Niemniej jednak istnieją pewne wyjątki — sankcja kredytu darmowego może mieć zastosowanie do umów kredytu hipotecznego zawartych między 17 grudnia 2011 r. a 21 lipca 2017 r., czyli przed wejściem w życie ustawy o kredycie hipotecznym. Jednak poza tymi określonymi przypadkami, sankcja kredytu darmowego nie ma zastosowania w przypadku kredytów hipotecznych.


Termin zwrotu kapitału kredytu

Warto również zwrócić uwagę na termin zwrotu kapitału kredytu w przypadku skorzystania z sankcji kredytu darmowego. Jeśli umowa nie określa terminu spłaty, obowiązują przepisy ustawowe. Konsument ma wtedy pięć lub dziesięć lat, w zależności od wysokości kredytu, na zwrot kapitału. Termin ten jest liczony od dnia zawarcia umowy.

Sankcja kredytu darmowego to istotny instrument ochrony praw konsumentów w umowach kredytowych. Pozwala na zwrócenie kredytu bez kosztów odsetkowych i innych opłat w sytuacjach, gdzie umowa zawiera błędy lub naruszenia przepisów. To narzędzie może pomóc wielu osobom zmniejszyć swoje zadłużenie i poprawić swoją sytuację finansową. Jednak aby skorzystać z sankcji kredytu darmowego, konieczne jest dokładne zrozumienie warunków jej stosowania oraz spełnienie określonych przesłanek. Warto zawsze skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym, aby dowiedzieć się, czy ma się podstawy do skorzystania z tej sankcji, i jakie korzyści może ona przynieść. 
Specjalizujemy się w sprawach kredytów frankowych - prowadzimy sprawy przeciwko wszystkim bankom, które udzielały kredytów frankowych. Miarą naszej skuteczności są wyroki sądowe w prowadzonych przez nas sprawach - sprawdź wyroki CHF. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami lub skorzystania z darmowej analizy umowy kredytu frankowego - obejmującej analizę prawną wraz z wyliczeniem roszczeń i scenariuszy pozwu frankowego.Data publikacji: 21 listopada 2023

Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące kredytów i pozwów bankowych
Paweł Artymionek - obsługa prawna Wrocław
Paweł Artymionek
Radca prawny
Adam Citko - obsługa prawna Wrocław
Adam Citko
Radca prawny

Oceń wpis
Udostępnij
Wydrukuj