Blog Tag: wyroki frankowe


Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Okręgowy w Warszawie uznaje klauzule indeksacyjne za bezskuteczne wobec kredytobiorców i utrzymuje w mocy wyrok Sądu Rejonowego. 
Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymuje wyrok Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście, tym samym uznając umowę kredytu za nieważną.
Unieważnienie umowy kredytowej, roszczenia baku uznane za przedawnione.

1