Blog

Stawka WIBOR ma zostać zlikwidowana i z pierwszym stycznia 2023 r. zastąpi ją nowy indeks. Póki co trwa selekcja. Wskaźników, które są atrakcyjniejsze od WIBOR-u jest kilka.
WIBOR ma już przejść do historii a zastąpi go nowa stawka referencyjna WIRD. Indeks WIRD został wytypowany przez Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej i ma być alternatywnym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej.
To, że WIBOR ma być zastąpiony innym, bardziej obiektywnym i weryfikowalnym wskaźnikiem referencyjnym, wiemy od kilku miesięcy. Teraz wiemy też jaki to będzie wskaźnik.
Dnia 28 kwietnia 2022 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w myśl której przedsiębiorcy zmagający się z kredytami frankowymi będą mogli ubiegać się swoich praw na drodze sądowej.
Wprawdzie sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym w euro niewiele różni się pod względem formalnym od sprzedaży mieszkania z kredytem złotowym, to warto mieć na uwadze to, czy obecna cena sprzedaży pokryje zobowiązanie wobec banku.
Frankowicz, który spłacił już kredyt może zyskać na wygranej sprawie najwięcej, a co niezwykle ważne nie ma w przypadku takich spraw najmniejszego ryzyka, że w wyniku ewentualnej przegranej zostanie pociągnięty do finansowej odpowiedzialności względem banku.
Nawet 97% spraw frankowych jest przez banki przegrywanych. Jednym z oręży jakim instytucje bankowe starają się walczyć ze swoimi klientami jest adresowana do nich groźba złożenia pozwu o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału.
Wygrana z bankiem jest oczywiście czymś, do czego się dąży, ale co dzieje się po pozytywnym dla frankowicza orzeczeniu sądu.

1  2  3  4  5  6  7  8  9


Pobierz poradnik dla
kredytobiorców frankowych
Bezpłatny poradnik dla kredytobiorców posiadających kredyt frankowy. Sprawdź jak możemy uwolnić Cię od kredytu.