>

Blog

W sektorze bankowym pojawiła się niezwykle starannie przygotowana kampania, w której przedstawiciele branży zjednoczyli siły przeciwko wspólnemu wrogowi – kredytobiorcy, który chce zakwestionować umowę kredytu frankowego. W mediach banki przekonują, że ugoda jest szybka, bezpieczna, tania i sprawiedliwa społecznie, eliminująca nierówności między kredytobiorcą frankowym a złotówkowiczem.
21 marca 2024 r. odbędzie się posiedzenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie o sygn. C-118/23, inicjowanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, dotyczącej zgodności z prawem decyzji BFG o procesie przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku.
18 stycznia 2024 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił przełomowy wyrok w odpowiedzi na pytania prejudycjalne skierowane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w sprawie C-531/22.
14 grudnia 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) zakończył bieżący rok orzeczniczy wyrokiem w sprawie C-28/22, dotyczącej upadłego Getin Noble Bank.
Sądy, zdolne do efektywnego orzekania w sprawach o franki, prezentują coraz lepsze tempo orzecznicze. Dowodem na to są informacje z sądów I instancji dotyczące procesów o kredyty wyrażone w walucie obcej. 
Rok 2024 zapowiada się dla frankowiczów całkiem obiecująco. Założyć należy, że kontynuowana będzie przez sądy tendencja prokonsumencka, z którą mieliśmy do czynienia w roku 2023.
Frankowicze, którzy podjęli decyzję o podpisaniu do ugody frankowe, chcą się jednak z takiej ugody wycofać. Czują się oszukani i niesprawiedliwie potraktowani. Dlaczego? 
Kredytobiorcy frankowi coraz głośniej podejmują temat związany z podważaniem podpisanych już ugód. Wzrost indeksu WIBOR przekłada się na wyższe odsetki, czyniąc ugody mniej atrakcyjnymi w porównaniu do kredytów opartych na wskaźniku SARON. 
Unieważnienie umowy kredytowej we frankach po rozwodzie staje się łatwiejsze dzięki uchwale Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2023 r., oznaczonej numerem III CZP 12/23.
Prawo zatrzymania, regulowane w Kodeksie cywilnym, wprowadza kluczowe zasady odnośnie zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia, nieważności lub rozwiązania umowy wzajemnej. Zgodnie z tymi przepisami, strony umowy mogą zatrzymać swoje świadczenia, dopóki druga strona nie dokona zwrotu lub zabezpieczenia roszczenia.

1  2  3  4  5  6  7  8  9 ... 17