Wyroki w sprawach frankowych wydawane bez rozpraw – coraz więcej takich przypadków


Coraz częściej zapadają orzeczenia w sprawach kredytów w CHF na posiedzeniach niejawnych, czyli bez przeprowadzania rozprawy. Jest to, póki co, praktyka spotykana stosunkowo rzadko, ale się nasila. W jakich sytuacjach sądy krajowe wydają wyroki bez rozpraw? Przede wszystkim są to przypadki, w których zgromadzona dokumentacja jest w ocenie sądu na tyle kompletna i wystarczająca, że nie ma konieczności przesłuchiwania stron, a także innych świadków. W ten sposób znacznie zredukowany zostaje czas oczekiwania na orzeczenie sądu. Co więcej, wyeliminowany zostaje czynnik stresu, który towarzyszy większości kredytobiorców. Jest to kolejny znaczny ukłon sądów w stronę osób, które związały się umową frankową z bankami stosującymi nieuczciwe klauzule.
 

Coraz więcej orzeczeń sądów bez przeprowadzania rozprawy


I kwartał 2022 r. jasno dowodzi, że frankowicze nie odpuszczają bankom coraz częściej pozywając je w sądach. Walka na drodze sądowej jest uzasadniona i może przynieść wymierne korzyści osobom, które zostały przez banki pokrzywdzone. W porównaniu do tego samego okresu sprzed roku wzrost składanych pozwów jest znaczny. W sumie w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. do sądów trafiło aż 16 tys. nowych spraw, z czego ponad połowa rozpatrywana jest w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Wniosek jest prosty, warszawski sąd jest najbardziej obleganym sądem w kontekście spraw frankowych w Polsce. Jak się okazuje wyroki wydawane są tutaj ekspresowo. Na co wpływ ma m.in. korzystanie z art. 148 (1) Kpc, który umożliwia wydawanie wyroków bez przeprowadzania rozprawy, ale na tzw. posiedzeniu niejawnym. Sąd ma możliwość rozpoznania sprawy na takim posiedzeniu, w przypadku kiedy po złożeniu wszelkiej dokumentacji i pism procesowych stwierdzi, że nie zachodzi konieczność przeprowadzania rozprawy. Nie bez znaczenia dla tak wydawanych wyroków pozostały także wprowadzone przepisy ustawy covidowej, które miały na celu ograniczanie rozpraw stacjonarnych do absolutnego minimum.

Na co jednak warto zwrócić szczególną uwagę? Kwestią najistotniejszą dla sprawy, która mogłaby być rozpatrzona na posiedzeniu niejawnym jest zebranie i przekazanie wyczerpujących materiałów oraz pism procesowych. Warto mieć na uwadze fakt, że sędziowie nie zawsze wydadzą wyrok wyłącznie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego. Takie praktyki stosują przeważnie bardzo doświadczeni sędziowie, doskonale poruszający się w sprawach frankowych. Niemniej jednak precyzyjnie skompletowana dokumentacja, nawet jeśli nie przyniesie rezultatu w postaci wyroku wydanego bez rozprawy, zdecydowanie ułatwi i przyśpieszy samą rozprawę prowadząc do wydania pozytywnego dla kredytobiorcy wyroku.

Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym to wielka korzyść dla kredytobiorcy, który nie będzie wzywany przez sąd do składania wyjaśnień. To przekłada się na zaoszczędzenie znacznej ilości czasu, ale także pozwala zredukować wspominany już stres, który pojawia się w związku z koniecznością wzięcia udziału w rozprawie. Warto zwrócić też uwagę na fakt, że wyroki już wydane bez rozprawy były korzystne dla osób, które związane były z bankiem umową frankową. Dlatego też należy upatrywać w tak wydawanych orzeczeniach pozytywnego trendu, dzięki któremu sprawy frankowe będą rozstrzygane znacznie szybciej.

Olbrzymią rolę w całym procesie frankowym odgrywa doświadczona kancelaria, bez której wsparcia trudno byłoby o skonstruowanie odpowiedniego pozwu, dobranie spójnej i jasnej argumentacji, która wpłynie na oczekiwaną przez frankowicza decyzję o wydaniu przez sąd wyroku bez rozprawy. Nie bez znaczenia pozostają takie kwestie jak prawidłowe wyliczenie kwot roszczeń. Jeśli sąd będzie miał podstawy do podważenia wyliczeń, zajdzie konieczność powołania biegłego, co wyraźnie wydłuży czas trwania całego postępowania i nie pozwoli sądowi na wydanie wyroku bez rozprawy.

 Data publikacji: 12 lipca 2022

Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące kredytów i pozwów bankowych
Paweł Artymionek - obsługa prawna Wrocław
Paweł Artymionek
Radca prawny
Adam Citko - obsługa prawna Wrocław
Adam Citko
Radca prawny

Oceń wpis
Udostępnij
Wydrukuj