Kredyty w euro na firmę mogą być unieważnione – warto poznać szczegóły


Dnia 28 kwietnia 2022 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w myśl której przedsiębiorcy zmagający się z kredytami frankowymi będą mogli ubiegać się swoich praw na drodze sądowej. Oznacza to, że jako kredytobiorcy mogą pozwać bank za stosowanie w umowach frankowych klauzul abuzywnych. Uchwała SN jasno definiuje umowy kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej, jako dokumenty, które przyznawały bankom prawo jednostronnego kształtowania kursów przeliczeniowych. A to stoi w sprzeczności z naturą stosunku prawnego, ze względu na to, że umowy frankowe nie są oparte na obiektywnych i weryfikowalnych kryteriach.

Bez względu na to jaki status ma kredytobiorca, czy jest konsumentem, czy przedsiębiorcą, zapisy stojące w umowach predestynują go do tego, by na drodze sądowej domagać się unieważnienia umowy w całości, lub przynajmniej w części. Kwietniowa uchwała stała się też podstawą do tego, by swoich praw domagali się także kredytobiorcy posiadający kredyty zaciągnięte na firmę w euro. Takich zobowiązań w kwietniu 2022 r. było ponad 75 tys.

Wprawdzie lwia część tego rodzaju zobowiązań stanowią kredyty konsumenckie (czyli zaciągnięte w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych), to jednak nie brakuje tutaj kredytów w euro zawartych przez przedsiębiorców. Teraz i oni mogą swobodnie domagać się unieważnienia kredytu z tytułu wadliwie skonstruowanej umowy.
 

Możliwe unieważnienie kredytu zaciągniętego w euro na firmę


Jeszcze do niedawna mówiło się jedynie o coraz skuteczniejszej walce frankowiczów z sądami i ich wygranych sprawach na drodze sądowej. Ostatnie trzy lata to pasmo sukcesów kredytobiorców CHF, ale tych których można sklasyfikować jako konsumentów. Ci powołując się w argumentacji na zawarte w umowach frankowych klauzule abuzywne w zdecydowanej przewadze wygrywali z bankami. Skuteczność ich zmagań wynikała m.in. z ochrony konsumenckiej, której podstawą jest unijna dyrektywa 93/13 oraz art. 385 (1) k.c.

Odnosząc się do przedsiębiorców to ci na taką ochronę jeszcze do niedawna nie mogli liczyć. Jeśli zaciągnęli oni kredyty waloryzowane kursem CHF, euro czy też w innej walucie, nie mogli oni skutecznie walczyć o unieważnienie umowy przed sądem. Chociaż konstrukcja takich umów kredytowych nie różniła się szczególnie od umów konsumenckich. Jednak od 28 kwietnia 2022 r. doszło do radykalnej zmiany, którą wprowadziła uchwała SN nr III CZP 40/22.

Banki, które jednostronnie wyznaczały kursy przeliczeniowe i na tej podstawie ustalały wartość zadłużenia oraz wysokość rat stoją w sprzeczności z naturą stosunku zobowiązaniowego. Tym bardziej jeśli w umowie zastosowane zostały postanowienia nieodnoszące się do kryteriów obiektywnych i możliwych do zweryfikowania. A zdecydowana większość umów kredytowych, które powiązane są z kursem waluty obcej była obciążona takimi zapisami. W takich okolicznościach taką umowę należy uznać za nieważną w całości lub częściowo w odniesieniu do klauzul przeliczeniowych.
 

Kwietniowa uchwała – ratunek dla przedsiębiorców


Zatem Sąd Najwyższy wyciągnął pomocną dłoń przedsiębiorcom, którzy nie inaczej jak konsumenci muszą zmagać się z nieustannie rosnącymi ratami kapitałowo-odsetkowymi oraz zadłużeniem. Przedsiębiorcy mogą dochodzić na drodze sądowej nieważności umowy kredytowej i walczyć o to, by się takowej pozbyć.

Jako przedsiębiorcy nie powinniśmy jednak zwlekać ze złożeniem pozwu przeciwko bankowi. Zauważmy, że roszczenia przedsiębiorców dość szybko się przedawniają (już po trzech latach).
 

Linia orzecznicza korzystna dla kredytobiorców


Jeśli chodzi o kredyty walutowe to zdecydowanie najwięcej jest tych frankowych i to odpowiednio przekłada się na zakładane przeciwko bankom sprawy. Frankowicze od lat wygrywają w sądzie i skutecznie dochodzą swoich praw. W pewnym momencie kredytów frankowych było nawet ok. 700 tys. Tych w euro jest znacznie mniej (ok. 77 tys. z końcem kwietnia 2022 r.), jednak jest to nadal dość spora ilość. Co niezwykle istotne wyroki sądów w znacznie ponad 90% wydawane są na korzyść kredytobiorców.
 
Specjalizujemy się w sprawach przeciwko bankom  - aktualnie prowadzimy ponad 1000 spraw frankowych, a miarą skuteczności są liczne wygrane - sprawdź wyroki CHF. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami lub skorzystania z bezpłatnej analizy umowy kredytu frankowego - obejmującej analizę prawną wraz z wyliczeniem roszczeń i scenariuszy pozwu frankowego.

 Data publikacji: 20 listopada 2022

Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące kredytów i pozwów bankowych
Paweł Artymionek - obsługa prawna Wrocław
Paweł Artymionek
Radca prawny
Adam Citko - obsługa prawna Wrocław
Adam Citko
Radca prawny

Oceń wpis
Udostępnij
Wydrukuj
  Dodaj komentarz