Blog Tag: pozew banku


Dnia 28 kwietnia 2022 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w myśl której przedsiębiorcy zmagający się z kredytami frankowymi będą mogli ubiegać się swoich praw na drodze sądowej.

1