Odsetki ustawowe – frankowicze mogą zyskać jeszcze więcej

W wyniku odmowy zwrotu przez banki wpłaconych przez frankowiczów kwot konsekwentnie rosną odsetki ustawowe. Jest to dodatkowa korzyść finansowa dla frankowiczów, która wiąże się ze stwierdzeniem nieważności umowy kredytu zaciągniętego we frankach. To, co trzeba zrobić to zdecydować się na pozwanie banku za stosowanie klauzul niedozwolonych (abuzywnych), które były z zasady nieuczciwe.
 

Sprawdź, czy w Twojej umowie znajdują się klauzule niedozwolone


Obecna sytuacja frankowiczów jest na tyle dobra, że mogą być oni praktycznie pewni zwycięstwa w batalii prowadzonej z bankiem na drodze sądowej. Orzecznictwo jest wyjątkowo mocno ugruntowane, prawnicy natomiast doskonale potrafią wyłapać wszelkie triki, które stosują banki. Obecnie coraz częściej sądy wydają wyroki na zasadzie tzw. teorii dwóch kondykcji. Co to oznacza dla frankowicza? Bank na mocy takiego wyroku musi oddać kredytobiorcy wszelkie wpłacone przez niego na poczet kredytu kwoty razem z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Zauważmy, że odsetki ustawowe podlegają zmianom, są zależne od stóp procentowych. Jest to tym bardziej istotne teraz, kiedy zmagamy się z galopującą inflacją, której nieodłącznie towarzyszą wysokie stopy procentowe. Zatem w konsekwencji wzrastającej wysokości odsetek ustawowych, kredytobiorca pozywający bank może jeszcze więcej zyskać.
 

Przedlużany proces sądowy to finansowa korzyść dla frankowiczów


Dochodzenie swoich praw przez frankowiczów nie ogranicza się jedynie do wyzerowania salda kredytu czy też do usunięcia wpisu hipotecznego banku z księgi wieczystej. Musimy pamiętać o tym, że kredytobiorca ma prawo do domagania się zwrotu wszelkich nieprzedawnionych płatności, które wynikają z realizowania zapisów nieważnej umowy, jak i żądania odsetek za opóźnienie za okres trwania procesu sądowego. Zatem im wyższe odsetki ustawowe, tym większa korzyść dla frankowiczów. Na dzień 8 lipca 2022 r. odsetki ustawowe za opóźnienia wynoszą 12%, a rosną z miesiąca na miesiąc od 6 października 2021 r. kiedy to wynosiły 5,6%.

Jeśli wyjdziemy z założenia, że przeciętnie proces sądowy w sprawach frankowych trwa 3 lata to przy odsetkach na poziomie 12% zakładając, że wartość przedmiotu sporu wynosi np. 200.000 to po trzech latach procesu odsetki ustawowe będą wynosić 72.000. Zatem bank będzie zobowiązany zwrócić kredytobiorcy 272.000.

Nie zapominajmy o tym, że obecny trend związany z odsetkami ustawowymi jest rosnący. To sprawia, że frankowicze, którzy zdecydują się pozwać bank, odniosą jeszcze większe korzyści. W interesie banków nie leży więc wydłużanie procesu sądowego. Choć nadal składają one apelacje od wyroków sądu. Ich argumentacja w zasadzie i tak nic nie wnosi do sprawy i jest odrzucana przez sądy drugiej instancji. Można się więc spodziewać, że frankowicze szybciej będą pozbywać się ciężaru w postaci niekorzystnego dla nich kredytu frankowego. W innym razie dłuższe oczekiwanie na prawomocny wyrok zostanie kredytobiorcom wynagrodzone finansowo.
 

Złożenie pozwu – pozwoli odetchnąć podczas inflacji


Ze złożeniem pozwu w sądzie w sprawie kredytu frankowego nie warto zwlekać. Koszty życia rosną niemal z dnia na dzień, nie tylko żywność, paliwo, energia są droższe, ale także rata kredytu wzrasta. Warto tym bardziej dostrzec to, że pozwanie banku już po kilku miesiącach od daty złożenia pozwu może pozwolić nam znacznie polepszyć kondycję budżetu domowego. Z czego to wynika? Założenie sprawy bankowi pozwala na złożenie wniosku o zabezpieczenie w postaci wstrzymania płatności rat kredytowych. Weryfikując dotychczasową historię procesów, które wytoczyli frankowicze bankom można wysnuć jeden, konkretny wniosek – nie należy się takiego procesu zupełnie obawiać. Wprawdzie proces może potrwać nawet kilka lat, to korzyść ze złożenia pozwu możemy odczuć już po paru miesiącach, w wyniku tego, że nie będziemy musieli spłacać raty kredytowej. W obecnej sytuacji każda oszczędność jest niezwykle pożądana, tym bardziej cenna okaże się możliwość niespłacania rat frankowych w trakcie trwania przewodu sądowego.
 Data publikacji: 10 sierpnia 2022
Oceń wpis
Udostępnij


Pobierz poradnik dla
kredytobiorców frankowych
Bezpłatny poradnik dla kredytobiorców posiadających kredyt frankowy. Sprawdź jak możemy uwolnić Cię od kredytu.