Blog Tag: pozew frankowy


Frankowicz, który spłacił już kredyt może zyskać na wygranej sprawie najwięcej, a co niezwykle ważne nie ma w przypadku takich spraw najmniejszego ryzyka, że w wyniku ewentualnej przegranej zostanie pociągnięty do finansowej odpowiedzialności względem banku.
Wygrana z bankiem jest oczywiście czymś, do czego się dąży, ale co dzieje się po pozytywnym dla frankowicza orzeczeniu sądu.
Ugody, jakie oferowane są przez instytucje bankowe frankowiczom są wręcz kontrowersyjne i często nie mają wiele wspólnego z etyką zawodową.
Nieuczciwość banków, które stosowały klauzule abuzywne została dostrzeżona, sprawy są powtarzalne, a sądy znając zestaw naruszeń ze sprawy na sprawę, zdobywają coraz większe doświadczenie i mają ułatwione zadanie.
 
Dochodzenie swoich praw przez frankowiczów nie ogranicza się jedynie do wyzerowania salda kredytu czy też do usunięcia wpisu hipotecznego banku z księgi wieczystej.
Strona przegrywająca sprawę w sądzie pierwszej instancji ma prawo do złożenia apelacji od takiego wyroku. Tzw. dwuinstancyjność jest uzasadniona i dotyczyć może każdego procesu, pozwalając na weryfikację wydanego przez sąd pierwszej instancji wyroku.
Sejm właśnie przyjął przepisy, które przewidują zawieszenie rat kredytów hipotecznych na 8 miesięcy. Dotyczą one jednak kredytów, które zostały udzielone w złotówkach. Jednak nie ma pełnej jasności co do tego czy tzw. wakacje kredytowe będą miały także zastosowania do kredytów indeksowanych do franków, czy też tych denominowanych.
 
Wprawdzie minęło już kilkanaście lat od boomu kredytów zaciąganych we frankach, to jednak jedynie niewielkiej liczbie frankowiczów udało się spłacić posiadane kredyty. W większości kredytobiorcy nadal spłacają nieuczciwe raty kredytowe.

1  2


Pobierz poradnik dla
kredytobiorców frankowych
Bezpłatny poradnik dla kredytobiorców posiadających kredyt frankowy. Sprawdź jak możemy uwolnić Cię od kredytu.