Blog Tag: kredy frankowy


Strona przegrywająca sprawę w sądzie pierwszej instancji ma prawo do złożenia apelacji od takiego wyroku. Tzw. dwuinstancyjność jest uzasadniona i dotyczyć może każdego procesu, pozwalając na weryfikację wydanego przez sąd pierwszej instancji wyroku.
Banki, które udzieliły kredytów frankowych i zostały pozwane przez kredytobiorcę, zaczęły składać pozwy z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z kapitału już w 2021 r. Z czego wynika ten ruch? 

1