Blog Tag: pozwy frankowiczów


Banki, które udzieliły kredytów frankowych i zostały pozwane przez kredytobiorcę, zaczęły składać pozwy z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z kapitału już w 2021 r. Z czego wynika ten ruch? 
Analiza stanowiska, RPO Adam Bodnar wobec postanowienia SN z dnia 11 maja 2021 r.

1