Blog Tag: sprawy frankowe


Banki pozywają Frankowiczów w obawie przed przedawnieniem kapitału. Pokłosie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 r. (sygn. akt III CZP 6/21).
W porówaniu z 2020 r. liczba klientów chcących pozwać BOŚ Bank SA wzorsła o 100%
Komentarz prawny do wyroku kancelarii z dnia z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie, przeciwko ING Bank Śląski.

1