Blog

W sprawach kredytów frankowych kształtuje się jedna linia orzecznicza – sądy powszechne w większości pozostają zgodne co do tego, że umowy kredytów frankowych należy uznać za nieważne.
Dnia 18 listopada 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatrywał kolejne pytania zadane w sprawie kredytów waloryzowanych. 
Banki pozywają Frankowiczów w obawie przed przedawnieniem kapitału. Pokłosie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 r. (sygn. akt III CZP 6/21).
Bank PKO BP S.A. to jeden z banków, które udzieliły największej ilości kredytów frankowych - a tym samym znajduje się, w niechlubnej czołówce tych banków, które mają najwięcej spraw wytoczonych przez swoich klientów
Rusza lawina pozwów przeciw bankom - pozytywne wyroki zachęcają kredytobiorców do walki z bankami.
W porówaniu z 2020 r. liczba klientów chcących pozwać BOŚ Bank SA wzorsła o 100%
Czy właściwym jest twierdzenie banku, że kredyt PKO Włany Kąt nie jest kredytem frankowy?
Czy TSUE pomoże Frankowiczom – przedsiębiorcom?
Czy wystąpienie na drogę sądową jest bezpiecze? Czy spłacony kredyt CHF zamyka drogę dochodzenia roszczeń frankowych?
Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Okręgowy w Warszawie uznaje klauzule indeksacyjne za bezskuteczne wobec kredytobiorców i utrzymuje w mocy wyrok Sądu Rejonowego. 

1  2  3  4


Pobierz poradnik dla
kredytobiorców frankowych
Bezpłatny poradnik dla kredytobiorców posiadających kredyt frankowy. Sprawdź jak możemy uwolnić Cię od kredytu.