Blog

Czy wystąpienie na drogę sądową jest bezpiecze? Czy spłacony kredyt CHF zamyka drogę dochodzenia roszczeń frankowych?
Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Okręgowy w Warszawie uznaje klauzule indeksacyjne za bezskuteczne wobec kredytobiorców i utrzymuje w mocy wyrok Sądu Rejonowego. 
Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymuje wyrok Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście, tym samym uznając umowę kredytu za nieważną.
Unieważnienie umowy kredytowej, roszczenia baku uznane za przedawnione.
Analiza stanowiska, RPO Adam Bodnar wobec postanowienia SN z dnia 11 maja 2021 r.
Komentarz prawny do wyroku kancelarii z dnia z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie, przeciwko ING Bank Śląski.
Jaki wpływ na sprawy frankowe mają ostatnie wyroki SN i TSUE?
Czy ugoda z bankiem to dobre rozwiązaniem dla kredytobiorców frankowych?
Czyli jak banki podchodzą do tematu ugód frankowych według propozycji KNF.
Ocena opłacalności ugody zawieranej z bankiem w sprawie frankowej wymaga wzięcia pod uwagę wszystkich za i przeciw.
 

1  2  3


Pobierz poradnik dla
kredytobiorców frankowych
Bezpłatny poradnik dla kredytobiorców posiadających kredyt frankowy. Sprawdź jak możemy uwolnić Cię od kredytu.