Blog

Indeks WIBOR jest stosowany przez banki dlatego, że był to początkowo jedyny wskaźnik referencyjny stóp procentowych dla złotówki. Raty kredytów ze zmienną stopą procentową muszą być wyliczane wyłącznie na podstawie wskaźników referencyjnych, które spełniają wymogi regulacji BMR określonych w Rozporządzeniu Parlamenty Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r.

 
W myśl definicji WIBOR jako wskaźnika referencyjnego określa on oprocentowanie pożyczek na rynku międzybankowym w Polsce. Co z tego wynika?
Dnia 8 września 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w połączonych sprawach C-80-82/21. Tym samym TSUE niejako zakończył wyznaczanie linii orzeczniczej w tych sprawach. Innymi słowy, Trybunał powiedział już co należy zrobić.
Póki co banki ze wszystkich sił starają się wyeliminować możliwość usunięcia stawki WIBOR. Ten wskaźnik wg wielu ekspertów wykazuje się jednak brakiem reprezentatywności, co pretenduje go do likwidacji.
Frankowicze stoją na wygranej pozycji w sprawach prowadzonych przeciwko bankom. Statystyki są bardzo pozytywne i mówi się nawet o 97% wygranych spraw przez kredytobiorców frankowych.
 
Co zamiast stawki WIBOR? W peletonie indeksów referencyjnych bierze udział już kilku faworytów. Mamy stawki WIRD, WIRF, WRR czy stawkę POLONIA, jest też WKF.
Czy powinniśmy w ogóle brać pod uwagę zastąpienie WIBOR-u wskaźnikiem WKF? Czy obliczany na bazie depozytów składanych w bankach spółdzielczych przez klientów i oprocentowania takich lokat
 
WIBOR od 1 stycznia 2023 r. ma przestać obowiązywać. Póki co nie jest pewne czym zostanie on zastąpiony, jednak jest już kilka propozycji. Istotne z punktu widzenia kredytobiorców jest to, czy WIBOR zostanie zastąpiony wskaźnikiem, który przyniesie im pozytywne zmiany, a raty spadną.
 
Nieuczciwość banków, które stosowały klauzule abuzywne została dostrzeżona, sprawy są powtarzalne, a sądy znając zestaw naruszeń ze sprawy na sprawę, zdobywają coraz większe doświadczenie i mają ułatwione zadanie.
 
 WIBOR nie jest to jednak pojęciem nowym, mimo to dopiero teraz zaczęto mocno przyglądać się zasadności stosowania tego wskaźnika.
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9


Pobierz poradnik dla
kredytobiorców frankowych
Bezpłatny poradnik dla kredytobiorców posiadających kredyt frankowy. Sprawdź jak możemy uwolnić Cię od kredytu.