Blog

W obliczu aktualnych wydarzeń, które wpływają na nasze portfele, coraz głośniej podnoszą się głosy, że zasady obliczania stawek WIBOR stanowią podstawę do podważania umów kredytowych.
 
Złotówkowicze już mogą pozywać banki, tak jak robią to już od dłuższego czasu frankowicze. Wprawdzie trend jest jeszcze nieśmiały, pierwsze sprawy zostały założone stosunkowo niedawno, a wyroków jeszcze nie wydano, to wysiłek włożony w taką sprawę może przełożyć się na wyraźną korzyść finansową.
 
Jak nie wpaść w pułapkę i wybrać odpowiednią kancelarię, na co zwracać uwagę w całym procesie decyzyjnym?
 
Spłacanie kredytu we frankach według harmonogramu nie skutkuje obniżeniem salda kredytu wyrażanego w złotych polskich na skutek ciągłego wzrostu kursu franka szwajcarskiego. Frankowicze czują się oszukani i coraz chętniej zakładają sprawy w sądach przeciwko bankom.
 
Dochodzenie swoich praw przez frankowiczów nie ogranicza się jedynie do wyzerowania salda kredytu czy też do usunięcia wpisu hipotecznego banku z księgi wieczystej.
Strona przegrywająca sprawę w sądzie pierwszej instancji ma prawo do złożenia apelacji od takiego wyroku. Tzw. dwuinstancyjność jest uzasadniona i dotyczyć może każdego procesu, pozwalając na weryfikację wydanego przez sąd pierwszej instancji wyroku.
Jak się okazuje także w umowach o kredyt w złotówkach banki stosowały klauzule abuzywne, czego dowodzą prawnicy i kancelarie doświadczone w walce z bankami.
Przed bankami pojawia się jednak kolejna, póki co jeszcze nieśmiała, fala pozwów składanych przez złotówkowiczów.
Prawnicy z uwagą przyglądający się wskaźnikowi WIBOR mają coraz wyraźniejsze wątpliwości co do tego, czy ten wskaźnik jest reprezentatywny i wystarczająco obiektywny.
Coraz częściej zapadają orzeczenia w sprawach kredytów w CHF na posiedzeniach niejawnych, czyli bez przeprowadzania rozprawy. W jakich sytuacjach sądy krajowe wydają wyroki bez rozpraw?

1  2  3  4  5  6  7  8  9


Pobierz poradnik dla
kredytobiorców frankowych
Bezpłatny poradnik dla kredytobiorców posiadających kredyt frankowy. Sprawdź jak możemy uwolnić Cię od kredytu.