Blog Tag: kredyty frankowe


Banki pozywają Frankowiczów w obawie przed przedawnieniem kapitału. Pokłosie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 r. (sygn. akt III CZP 6/21).
Rusza lawina pozwów przeciw bankom - pozytywne wyroki zachęcają kredytobiorców do walki z bankami.
Ocena opłacalności ugody zawieranej z bankiem w sprawie frankowej wymaga wzięcia pod uwagę wszystkich za i przeciw.
 

1