Blog Tag: pomoc frankowiczom


W sprawach kredytów frankowych kształtuje się jedna linia orzecznicza – sądy powszechne w większości pozostają zgodne co do tego, że umowy kredytów frankowych należy uznać za nieważne.
Banki pozywają Frankowiczów w obawie przed przedawnieniem kapitału. Pokłosie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 r. (sygn. akt III CZP 6/21).
Czy wystąpienie na drogę sądową jest bezpiecze? Czy spłacony kredyt CHF zamyka drogę dochodzenia roszczeń frankowych?
Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymuje wyrok Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście, tym samym uznając umowę kredytu za nieważną.
Jaki wpływ na sprawy frankowe mają ostatnie wyroki SN i TSUE?

1


Pobierz poradnik dla
kredytobiorców frankowych
Bezpłatny poradnik dla kredytobiorców posiadających kredyt frankowy. Sprawdź jak możemy uwolnić Cię od kredytu.