Blog Tag: tsue


21 marca 2024 r. odbędzie się posiedzenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie o sygn. C-118/23, inicjowanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, dotyczącej zgodności z prawem decyzji BFG o procesie przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku.
18 stycznia 2024 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił przełomowy wyrok w odpowiedzi na pytania prejudycjalne skierowane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w sprawie C-531/22.
14 grudnia 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) zakończył bieżący rok orzeczniczy wyrokiem w sprawie C-28/22, dotyczącej upadłego Getin Noble Bank.
Dnia 8 września 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w połączonych sprawach C-80-82/21. Tym samym TSUE niejako zakończył wyznaczanie linii orzeczniczej w tych sprawach. Innymi słowy, Trybunał powiedział już co należy zrobić.
Czy TSUE pomoże Frankowiczom – przedsiębiorcom?

1