Blog Tag: pozwy frankowe


Nawet 97% spraw frankowych jest przez banki przegrywanych. Jednym z oręży jakim instytucje bankowe starają się walczyć ze swoimi klientami jest adresowana do nich groźba złożenia pozwu o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału.
Rusza lawina pozwów przeciw bankom - pozytywne wyroki zachęcają kredytobiorców do walki z bankami.
Czy wystąpienie na drogę sądową jest bezpiecze? Czy spłacony kredyt CHF zamyka drogę dochodzenia roszczeń frankowych?
Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Okręgowy w Warszawie uznaje klauzule indeksacyjne za bezskuteczne wobec kredytobiorców i utrzymuje w mocy wyrok Sądu Rejonowego. 
Unieważnienie umowy kredytowej, roszczenia baku uznane za przedawnione.
Jaki wpływ na sprawy frankowe mają ostatnie wyroki SN i TSUE?

1